NS ICS 17

Standardsamling
NOK 61 299,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 17: METROLOGI OG MÅLING. FYSISKE FENOMENER
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 17: Metrology and measurement. Physical phenomena
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 61 299,50 (eks. mva)
NOK 76 624,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 122 599,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 153 248,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (444)

NOK 893,00 (eks. mva)

Måling av fluidstrøm i fylte rør med sirkulært tverrsnitt ved hjelp av differansetrykkutstyr — Del 2: Blendeplater (ISO 5167-2:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-06 (2022-07-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Generelle toleranser - Del 1: Toleranser for ikke toleransesatte lineære mål og vinkelmål

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1990-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk — Bestemmelse av innskuddsdemping for lyddempere uten bruk av luftstrøm — Forenklet laboratoriemetode (ISO 11691:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

ENDRING — Akustikk — Krav til ytelse og kalibrering av referanselydkilder til bruk ved bestemmelse av lydeffektnivåer — Endring 1 (ISO 6926:2016/Amd 1:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2020-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 4861:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Luft- og romfart — Metrologisk vurderingsprosedyre for kinematiske felter målt med digital bildekorrelasjon

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2020-12-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk — Måling av luftlyd fra fartøy i innsjøfart og i havner (ISO 2922:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2021-01-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Tekstilmaskiner — Bestemmelse av støyemisjon — Del 6: Stoffproduserende maskiner (ISO 9902-6:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-01-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Installasjon av varmemålere — Noen retningslinjer for valg, installasjon og drift av varmemålere

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-02-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 20906:2009/Amd 1:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 450,00 (eks. mva)

ENDRING — Akustikk — Ubemannet overvåking av flystøy i nærheten av flyplasser — ENDRING 1

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-02-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bestemmelse av karakteristiske grenseverdier (terskelverdi for beslutning, deteksjonsgrense og grenser for dekningsintervall) for måling av ioniserende stråling — Prinsipper og anvendelse — Del 3: Anvendelse av utfoldingsmetoder (ISO 11929-3:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) — Geometriske toleranser — Generelle geometriske spesifikasjoner og generelle størrelsesspesifikasjoner (ISO 22081:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-02-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bestemmelse av karakteristiske grenseverdier (terskelverdi for beslutning, deteksjonsgrense og grenser for dekningsintervall) for måling av ioniserende stråling — Prinsipper og anvendelse — Del 1: Elementære anvendelser (ISO 11929-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bestemmelse av karakteristiske grenseverdier (terskelverdi for beslutning, deteksjonsgrense og grenser for dekningsintervall) for måling av ioniserende stråling — Prinsipper og anvendelse — Del 2: Avanserte anvendelser (ISO 11929-2:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Radiologisk beskyttelse — Røntgen- og gammareferansestråling for kalibrering av dosimetere og strålingsdosimetere og for bestemmelse av deres respons som en funksjon av fotonenergi — Del 2: Dosimetri for strålebeskyttelse i energiområdet fra 8 keV til 1,3 MeV og 4 MeV til 9 MeV (ISO 4037-2:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Radiologisk beskyttelse — Røntgen- og gammareferansestråling for kalibrering av dosimetere og strålingsdosimetere og for bestemmelse av deres respons som en funksjon av fotonenergi — Del 3: Kalibrering av område og persondosimetere og deres respons som en funksjon av energi og innfallsvinkel (ISO 4037-3:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Radiologisk beskyttelse — Røntgen- og gammareferansestråling for kalibrering av dosimetere og strålingsdosimetere og for bestemmelse av deres respons som en funksjon av fotonenergi — Del 4: Kalibrering av område og persondosimetere i røntgenreferansestråling i lavenergifelt (ISO 4037-4:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Radiologisk beskyttelse — Røntgen- og gammareferansestråling for kalibrering av dosimetere og strålingsdosimetere og for bestemmelse av deres respons som en funksjon av fotonenergi — Del 1: Strålingsegenskaper og produksjonsmetoder (ISO 4037-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy — Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper — Del 6: Produktspesifikke egenskaper — In situ-verdier for luftlydisolasjon i direkte lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Måleusikkerhet — Del 6: Utvikling og bruk av målemodeller

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-03-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5500:1987

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Trykkmålere - Terminologi, dimensjoner, skalaområder, bruk

Språkno/en no/enUtgave: 2 (1987-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5504:1989

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trykkmålere - Kalibrering - Terminologi, nøyaktighet, sporbarhet, prosedyrer, kalibreringssertifikat

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1989-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5507:1978

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Termometre - Maskintermometre med glassinnsats og V-formet overdel

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1978-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5508:1978

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Termometre - Følerlommer for maskintermometre utførelse C

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1978-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5509:1978

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Termometre - Glassinnsatser for maskintermometre

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1978-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk — Bestemmelse av lydimmisjon fra lydkilder nær øret — Del 2: Bruk av kunstig hode/torso (ISO 11904-2:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Skogs- og hagemaskiner — Støyprøving for bærbare håndholdte maskiner med forbrenningsmotor — Teknisk metode (klasse 2-nøyaktighet) (ISO 22868:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-04-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 1438:2017

Standard (Kun elektronisk)

NOK 893,00 (eks. mva)

Hydrometri — Vannføringsmåling i åpne kanaler ved bruk av tynnplateoverløp

SpråkEngelskUtgave: 3 (2021-05-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS 9460:2004

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Måling av vannføring i avløpsrenseanlegg med frispeilstrømming - Bruk av tynnplateoverløp og målerenner

SpråkNorskUtgave: 1 (2005-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4359:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 969,00 (eks. mva)

Vannføringsmåling i åpne kanaler — Rektangulære, trapesoide og U-formede målerenner

SpråkEngelskUtgave: 2 (2021-05-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4359:2013/Amd 1:2017

Standard (Kun elektronisk)

NOK 450,00 (eks. mva)

ENDRING — Vannføringsmåling i åpne kanaler — Rektangulære, trapesoide og U-formede målerenner — ENDRING 1

SpråkEngelskUtgave: 2 (2021-05-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 532-2:2017

Standard (Kun elektronisk)

NOK 775,00 (eks. mva)

Akustikk — Metoder for beregning av hørestyrke — Del 2: Moore-Glasberg-metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-05-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 532-1:2017

Standard (Kun elektronisk)

NOK 893,00 (eks. mva)

Akustikk — Metoder for beregning av hørestyrke — Del 1: Zwicker-metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-05-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bestemmelse av sklimotstand på overflater for gangarealer — Evalueringsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2016-08 (2016-08-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 8368:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 775,00 (eks. mva)

Hydrometriske målinger — Vannføringsmålinger i åpne kanaler ved bruk av måleutstyr — Veiledning for valg av utstyr

SpråkEngelskUtgave: 3 (2021-06-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Måling av radioaktivitet i miljøet — Luft: Radon 222 — Del 12: Bestemmelse av diffusjonskoeffisienten i vanntette materialer: Målemetode med ensidig aktivitetskonsentrasjon på membran (ISO/TS 11665-12:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2021-04 (2021-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

ENDRING — Akustikk — Støy fra maskiner og utstyr — Emisjonslydtrykknivåer ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser: måling med bruk av tilnærmede korreksjoner — Endring 1 (ISO 11202:2010/Amd 1:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-05 (2021-06-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12096:1997

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Mekanisk vibrasjon - Deklarering og verifikasjon av emisjonsverdier for vibrasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Jern-55 — Prøvingsmetode med væskescintillasjon (ISO 22515:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Bestemmelse av karbon 14-aktivitet — Prøvingsmetode med væskescintillasjon (ISO 13162:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Gammastråleemitterende radionuklider — Prøvingsmetode med høyoppløselig gammastrålespektrometri (ISO 10703:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-07-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) — Geometriske toleranser — Største materialkrav (MMR), minste materialkrav (LMR) og gjensidighetskrav (RPR) (ISO 2692:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Akustikk — Feltmåling av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon samt lyd fra tekniske installasjoner — Forenklet metode (ISO 10052:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Akustikk — Organisering av høreapparattilpasning (ISO 21388:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Måling av radioaktivitet i miljøet — Jord — Del 5: Strontium 90 — Prøvingsmetode ved bruk av proporsjonaltelling eller væskescintillasjon (ISO 18589-5:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Måling av radioaktivitet i miljøet — Jord — Del 4: Plutonium 238 og plutonium 239 + 240 — Prøvingsmetode med bruk av alfaspektrometri (ISO 18589-4:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Strontium 90 og strontium 89 — Prøvingsmetoder ved bruk av væskescintillasjon eller proporsjonaltelling (ISO 13160:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Måling av radioaktivitet i miljøet — Jord — Del 1: Generelle retningslinjer og definisjoner (ISO 18589-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Måling av radioaktivitet i miljøet — Jord — Del 6: Total alfa- og betaaktivitet — Prøvingsmetode med bruk av proporsjonaltelling ved gassgjennomgstrømning (ISO 18589-6:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Overflateegenskaper for veger og flyplasser - Prøvingsmetoder - Del 7: Jevnhetsmåling av vegdekker - Måling med rettholt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13190:2001

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Visertermometre

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-03-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>