NS ICS 23

Standardsamling
NOK 345 119,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 23: HYDRAULISKE SYSTEMER OG KOMPONENTER TIL ALLMENN BRUK
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 23: Fluid systems and components for general use
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 345 119,50 (eks. mva)
NOK 431 399,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 690 239,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 862 798,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (1177)

NOK 630,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygningen - Klorert polyvinylklorid (PVC-C) - Del 1: Krav til rør, rørdeler og rørledningssystemet

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-01-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1567:1999

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Bygningsventiler - Reduksjonsventiler og kombinerte reduksjonsventiler for vannforsyning - Krav og prøvinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14894:2021

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør — Merking av flasker og fat

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17527:2021

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Heliumkryostater — Beskyttelse mot for høyt trykk

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15805:2021

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Partikkelfiltre for vanlig ventilasjon — Standardiserte dimensjoner

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast — Mekaniske skjøter mellom rørdeler og trykkrør — Prøvingsmetode for motstand mot uttrekking ved konstant kraft i lengderetningen (ISO 3501:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2022-01 (2022-01-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16119:2021

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør — Tetningslokk og plugger for LPG-flaskeventiler og trykkbeholderventiler — Spesifikasjon og prøving

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1680:1997

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Ventiler for rørledninger av polyetylen - Prøvingsmetode for tetthet mot lekkasje under og etter påføring av bøyemoment på betjeningsmekanisme

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1704:1997

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Ventiler av termoplast - Prøvingsmetode for en ventils integritet etter temperaturveksling under bøyning

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1705:1996

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Ventiler av termoplast - Prøvingsmetode for ventilens uskaddhet etter utvendig slag

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1716:1997

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Anboringsklammer av polyetylen (PE) - Prøvingsmetode for slagfasthet hos et montert anboringsklammer

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1997-09-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Flenser og forbindelser - Sirkulære flenser for rør, ventiler, rørdeler og tilbehør, klasseangivelse - Del 1:Stålflenser, NPS 1/2 til 24

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Flenser og forbindelser - Sirkulære flenser for rør, ventiler, rørdeler og tilbehør med klasseangivelse - Del 3: Flenser i kobberlegeringer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Flenser og forbindelser - Sirkulære flenser for rør, ventiler, rørdeler og tilbehør med klasseangivelse - Del 3: Flenser i kobberlegeringer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Flenser og forbindelser - Sirkulære flenser for rør, ventiler, rørdeler og tilbehør med klasseangivelse - Del 4: Flenser i aluminiumlegeringer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1761:1999

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gummislanger og slanger med koplinger for tanking av drivstoff til lastebiler - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1797:2001

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kryogeniske beholdere - Kompatibilitet mellom gass og materialer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-11-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1905:1998

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Rør av polyvinylklorid uten mykner (PVC-U), rørdeler og materiale - Metode for å fastlegge innholdet av PVC basert på totalt innhold av klor

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1916:2002

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Rør og rørdeler av uarmert betong, stålfiberarmert betong og armert betong

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Transportable gassflasker — Samsvar mellom gassflaske- og ventilmaterialer med gassinnhold — Del 5: Prøvingsmetoder for evaluering av fôringer av plast (ISO 11114-5:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-01 (2022-02-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Plastrørledninger brukt til rehabilitering av rørledninger — Klassifisering og oversikt over strategiske, taktiske og driftsmessige aktiviteter (ISO 11295:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Spesifikasjoner for flytende petroleumsgassapparater — LPG-gassbrennere med en horisontal patron i chassis

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassflasker — Flaskeventiler — Produksjonsprøvinger og undersøkelser (ISO 14246:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen - Del 1: Trykkbeholdere for generell bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen - Del 1: Trykkbeholdere for generell bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 286-1:1998

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen - Del 1: Trykkbeholdere for generell bruk (innbefattet endringsblad A1:2002 og rettelsesblad AC:2002)

SpråkEngelskUtgave: 2 (1998-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 286-2:1992

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen - Del 2: Trykkbeholdere for luftbremsesystemer og hjelpesystemer for motor- kjøretøyer og tilhengere

SpråkEngelskUtgave: 1 (1992-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 286-3:1994

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen - Del 3: Beholdere av stål for luftbremseutstyr og pneumatisk hjelpeutstyr for jernbanemateriell

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 286-4:1994

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen - Del 4: Beholdere av aluminiumlegeringer for luftbremseutstyr og pneumatisk hjelpeutstyr for jernbanemateriell

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast — Mekaniske skjøter mellom rørdeler og trykkrør — Metode for prøving av tetthet ved undertrykk (ISO 3459:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Flersjikts rørledninger for varmt- og kaldtvannsinstallasjoner i bygninger — Del 7: Veiledning for samsvarsvurdering (ISO/TS 21003-7:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2019-05 (2019-05-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast for vannforsyning og for drenering, avløp og vanning under trykk, i grunnen eller over terrengnivå — Orientert poly(vinylklorid) uten mykner (PVC-O) — Del 3: Rørdeler

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 558:2022

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Industriventiler — Byggelengder for metallventiler til bruk i rørsystemer med flenser — PN-betegnede og klassebetegnede ventiler

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Retningslinjer for anskaffelse av utstyr til kraftverk - Del 5-4: Vannturbiner, pumper for vannakkumulering og pumpeturbiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangekoplinger — Terminologi (ISO 8330:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast — Muffeforbindelser med elastomeriske tetningsringer for trykkrør av plast — Metode for prøving av tetthet ved undertrykk, avbøying og deformasjon (ISO 13844:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-05-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slanger med koplinger — Metoder for måling av dimensjoner på slanger og lengde på koplinger (ISO 4671:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Slanger og slangeforbindelser av gummi — Tråd- eller tekstilforsterkede typer med enkelttrykk til hydraulisk bruk — Spesifikasjon (ISO 18752:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 512:1994

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Fibersementprodukter - Trykkrør og skjøter

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Fibersementprodukter - Trykkrør og skjøter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15112:2022

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Utvendig katodisk beskyttelse av brønnrør

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14427:2022

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør — Transportable påfyllbare komposittflasker for flytende petroleumsgass (LPG) — Konstruksjon og utførelse

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Fjernvarmerør — Fabrikkframstilte fleksible rørsystemer — Del 4: Fastholdte medierør av metall; krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 561:2002

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Utstyr for gassveising - Hurtigkopling med avstengningsventiler for sveising, skjæring og tilhørende metoder

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 588-1:1996

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Fibersementrør for stikkledninger og hovedledninger - Del 1: Rør, skjøter og rørdeler for selvfallssystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-10-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 637:1994

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Deler av glassfiberarmert plast - Gravimetrisk bestemmelse av materialsammensetning

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-09-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad til NS-EN 637:1994 - Rørledninger av plast - Deler av glassfiberarmert plast - Gravimetrisk bestemmelse av materialsammensetning

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 639:1994

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Generelle krav til trykkrør av betong inklusive skjøter og deler

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 640:1994

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Armerte og nettarmerte trykkrør av betong (ikke-sirkulære) inklusive skjøter og deler

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 641:1994

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Armerte sirkulære trykkrør av betong inklusive skjøter og deler

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>