NS ICS 23.020

Standardsamling
NOK 127 763,25 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 23.020: Anordninger for lagring av væsker
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 23.020: Fluid storage devices
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 127 763,25 (eks. mva)
NOK 159 704,06 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 170 351,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 212 938,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (254)

NOK 630,00 (eks. mva)

Kryogeniske beholdere - Sikkerhetsutstyr for beskyttelse mot overtrykk - Del 1: Sikkerhetsventiler for kryogenisk bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1626:2008

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kryogeniske beholdere - Ventiler for kryogenisk bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 4-2: Tanker

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 4-2: Tanker

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Transportable gassflasker - Etterfyllbare beholdere med en kapasitet på høyst 150 liter - Del 3: Sveiste flasker av karbonstål konstruert og verifisert etter eksperimentelle metoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Gassflasker - Tilkobling av ventiler på gassflasker (ISO 13341:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12816:2010

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - Transportable påfyllbare LPG-flasker - Avhending

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13109:2010

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - LPG-tanker og beholdere - Avhending

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Transportable gassflasker - Samsvar mellom gassflaske- og ventilmateriale med gassinnhold - Del 3: Selvanntennelsesprøving for ikke-metalliske materialer i oksygenatmosfære (ISO 11114-3:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Stasjonære tanker av termoplastmaterialer for lagring over bakken av lette fyringsoljer, parafin og dieseloljer - Tanker av formblåst polyetylen, sentrifugalstøpt polyetylen og polyamid 6 ved anionisk polymerisasjon - Krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Transportable gassflasker - Kjennetegn (unntatt LPG) - Del 3: Fargekoding

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassflasker - Acetylenflasker - Betingelser og inspeksjon ved påfylling (ISO 11372:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 764-2:2012

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trykkpåkjent utstyr - Del 2: Størrelser, symboler og enheter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr for tanker - Dampoppsamlingsadapter og kobling

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr - Dampoverføringsventil

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13575:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Stasjonære termoplasttanker for lagring av kjemikalier over bakken - Tanker av formblåst eller sentrifugalstøpt polyetylen - Krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Gassflasker - Advarselsmerking (ISO 7225:2005/Amd 1:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gassflasker - Påfyllbare gassflasker av sømløse aluminiumslegeringer - Konstruksjon, tilvirkning og prøving (ISO 7866:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassflasker - Samling av acetylenflasker - Påfyllingsbetingelser og påfyllingsinspeksjon (ISO 13088:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Gassflasker - Flaskeventiler med integrert trykkregulator - Spesifikasjon og typeprøving (ISO 22435:2007/Amd 1:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16299:2013

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Katodisk beskyttelse av utvendig overflate for lagringstanker over bakken i kontakt med jord eller underlag

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr for tanker - Adapter for fylling og tømming fra undersiden

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16249:2013

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr - Deksel til adapter for bunnlasting og -lossing

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassflasker - Utløpsforbindelser for ventiler for komprimert luft for innånding (ISO 12209:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gassflasker - Acetylenflasker - Generelle krav og typeprøving (ISO 3807:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14841:2013

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - Tømmeprosedyrer for jernbanetankvogner for LPG

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassflasker - Acetylenflasker - Periodisk inspeksjon og vedlikehold (ISO 10462:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14570:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - Utstyr på LPG-tanker over og i grunnen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16522:2014

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr - Flammefeller for lufteinnretninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Gassflasker - Påfyllbare gassflasker av sømløse aluminiumslegeringer - Konstruksjon, tilvirkning og prøving (ISO 7866:2012/Cor 1:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14893:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - Transportable metalliske trykkbeholdere for LPG med volum på mellom 150 liter og 1000 liter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15208:2014

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Forseglede transportsystemer - Arbeidsprinsipper og grensesnittspesifikasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gassflasker - Ventiler - Spesifikasjon og typeprøving (ISO 10297:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13799:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - Nivåmålere for flytende petroleumsgasstanker (LPG)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Transportable gassflasker - Etterfyllbare beholdere med en kapasitet på høyst 150 liter - Del 3: Sveiste flasker av karbonstål konstruert og verifisert etter eksperimentelle metoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 417:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Metalliske engangsbeholdere for flytende petroleumsgasser, med og uten ventil, for bruk sammen med bærbart utstyr - Tilvirkning, inspeksjon, prøving og merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14432:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Tankutstyr for transport av flytende kjemikalier og flytende gasser - Produktutløps- og luftinntaksventiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14433:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Tankutstyr for transport av flytende kjemikalier og flytende gasser - Gulvventiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16509:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Transportable gassflasker - Små, transportable ikke-etterfyllbare stålflasker med kapasitet opptil og inkludert 120 ml som inneholder komprimerte eller flytende gasser (kompaktflasker) - Konstruksjon, oppførelse, påfylling og prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14140:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - Transportable påfyllbare sveiste stålflasker for flytende petroleumsgass (LPG) - Alternativ konstruksjon og utførelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15207:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Plugg/kontakt-forbindelse og leveringskarakteristika for serviceutstyr i eksplosjonsfarlige områder med 24 V nominell forsyningsspenning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 764-4:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Trykkpåkjent utstyr - Del 4: Bestemmelse av tekniske leveringsbetingelser for metalliske materialer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 764-5:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Trykkpåkjent utstyr - Del 5: Inspeksjonsdokumentasjon for metalliske materialer og samsvar med materialspesifikasjonen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gassflasker - Påfyllbare sømløse stålsylindre med vannkapasitet mellom 150 I og 3000 I - Konstruksjon, tilvirkning og prøving (ISO 11120:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassflasker - Driftsprosedyrer for sikker fjerning av ventiler fra gassflasker (ISO 25760:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - LPG-utstyr og tilbehør - Transportable påfyllbare sveiste stålflasker for flytende petroleumsgass (LPG) - Alternativ konstruksjon og utførelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Gassflasker - Tilkobling av ventiler på gassflasker (ISO 13341:2010/Amd 1:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kryogeniske beholdere - Transportable vakuumisolerte beholdere med volum ikke over 1000 liter - Del 2: Driftskrav (ISO 21029-2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gassflasker - Ikke-etterfyllbare metalliske gassflasker - Krav og prøvingsmetoder (ISO 11118:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gassflasker - Komposittkonstruksjon - Periodisk inspeksjon og prøving (ISO 11623:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>