NS ICS 23.040.99

Standardsamling
NOK 6 635,70 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 23.040.99: Andre rørdeler
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 23.040.99: Other pipeline components
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 6 635,70 (eks. mva)
NOK 8 294,63 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 7 373,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 9 216,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (25)

NS-EN 16506:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Systemer for rehabilitering av avløpsledninger - Fôring med et fast indre lag av plast (RAPL)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Lekkasjedeteksjonssystemer - Del 3: Krav og prøvings-/vurderingsmetoder for væskesystemer for tanker

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Lekkasjedetekteringssystemer - Del 7: Krav og prøvings-/vurderingsmetoder for mellomrom, fôring for lekkasjebeskyttelse og kappe for lekkasjebeskyttelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Lekkasjedeteksjonssystemer - Del 2: Krav og prøvings-/vurderingsmetoder for trykk og vakuumsystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Lekkasjedeteksjonssystemer - Del 6: Sensorer i overvåkingsbrønner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Lekkasjedeteksjonssystemer - Del 4: Krav og prøvings-/vurderingsmetoder for sensorbaserte lekkasjedeteksjonssystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Lekkasjedeteksjonssystemer - Del 1: Generelle prinsipper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Fjernkjølerør — Fastholdte ettrørsystemer for direkte nedgravde fjernkjølenett — Del 2: Fabrikkframstilt rørdelsystem til fjernkjølerør av stål eller plast med varmeisolasjon av polyuretan og mantling av polyetylen

SpråkEngelskUtgave: 2021-09 (2021-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Fjernkjølerør — Fastholdte ettrørsystemer for direkte nedgravde fjernkjølenett — Del 3: Fabrikkframstilt stålventilsystem til fjernkjølerør av stål eller plast med varmeisolasjon av polyuretan og mantling av polyetylen

SpråkEngelskUtgave: 2021-09 (2021-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14291:2004

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Skumdannende oppløsninger for påvisning av lekkasjer i gassinstallasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 558:2022

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Industriventiler — Byggelengder for metallventiler til bruk i rørsystemer med flenser — PN-betegnede og klassebetegnede ventiler

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15112:2022

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utvendig katodisk beskyttelse av brønnrør

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3124:2004

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Sjøledninger - Belastningslodd av betong

SpråkNorskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10289:2002

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Stålrør og rørdeler for rørledninger til lands og til havs - Utvendig påført flytende epoksy og epoksymodifiserte belegg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-11-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10290:2002

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Stålrør og rørdeler for rørledninger på land og offshore - Utvendig flytende påført polyuretan og polyuretan-modifiserte belegg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-11-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10301:2003

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Stålrør og rørdeler for rørledninger på land og offshore - Innvendig belegg for friksjonsreduksjon ved transport av ikke-korrosiv gass

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10310:2003

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Stålrør og rørdeler for rørledninger på land og offshore - Innvendig og utvendig belegg med tolags belegg av epoksy og polyamidbasert belegg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12068:1998

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of buried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14917:2021

Standard

NOK 2 329,00 (eks. mva)

Metallbelg-ekspansjonsskjøter for trykkpåkjent utstyr

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12954:2019

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Generelle prinsipper for katodisk beskyttelse av nedgravde eller nedsenkede metallkonstruksjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14624:2020

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Ytelseskrav for bærbare lekkasjedetektorer og stasjonære gassdetektorer for alle kjølemedier

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Fjernkjølerør — Fabrikkframstilte fleksible rørsystemer — Del 1: Klassifisering, generelle krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Fjernkjølerør — Fastholdte ettrørsystemer for direkte nedgravde fjernkjølenett — Del 1: Fabrikkframstilt rørsystem til fjernkjølerør av stål eller plast med varmeisolasjon av polyuretan og mantling av polyetylen

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Fjernkjølerør — Fabrikkframstilte fleksible rørsystemer — Del 3: Ikke-fastholdte medierør av plast; krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Fjernkjølerør — Fabrikkframstilte fleksible rørsystemer — Del 2: Fastholdte medierør av plast; krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 25