NS ICS 23.060

Standardsamling
NOK 78 087,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 23.060: Ventiler
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 23.060: Valves
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 78 087,00 (eks. mva)
NOK 97 608,75 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 104 116,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 130 145,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (152)

NS-EN 19:2016

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Industriventiler - Merking av metalliske ventiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Automatiske kondenspotter - Merking (ISO 6553:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Industriventiler — Avstengningsventiler for lavtemperatur-anvendelser — Del 2: Typeprøving (ISO 28921-2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 2017-02 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Industriventiler - Måling, prøving og kvalifikasjonsprosedyrer for flyktige utslipp - Del 1: Klassifiseringssystem og kvalifikasjonsprosedyrer for typeprøving av ventiler (ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Industriventiler — Tilkoblinger for del-sving-ventilaktuatorer (ISO 5211:2017)

SpråkEngelskUtgave: 2017-04 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Industriventiler - Tilkoblinger for multi-sving-ventilaktuatorer (ISO 5210:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Gassflasker - Ventiler - Spesifikasjon og typeprøving - Trykkbeholdere og -rør (ISO 10297:2014/Amd 1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 816:2017

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Sanitær tappearmatur - Automatiske stengeventiler PN 10

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 593:2017

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Industriventiler - Metalliske dreiespjeldventiler for generell bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12627:2017

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Industriventiler - Endestykker for buttsveising for stålventiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 736-1:2018

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Ventiler - Terminologi - Del 1: Definisjon av ventiltyper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Industriventiler — Krav og prøving for metalliske ventiler som trykktilbehør

SpråkEngelskUtgave: 2018-03 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13077:2018

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming - Luftgap med ikke-sirkulært overløp (uhindret) - Gruppe A - Type B

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13828:2003

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Bygningsventiler - Manuelt betjente kuleventiler av kobberlegeringer og rustfritt stål til bruk i drikkevannsforsyning i bygninger - Prøving og krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13959:2004

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tilbakeslagsventiler - DN 6 til og med 250, gruppe E, type A, B, C og D

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Industriventiler — Beregnet styrke i skallet — Del 2: Beregningsmetode for skall i stålventiler

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Kjølesystemer og varmepumper — Ventiler — Krav, prøving og merking (ISO 21922:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 246:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Sanitær tappearmatur — Generelle spesifikasjoner for lufteinnretninger

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14452:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming - Røravbryter DN 10 til og med DN 20 med lufting og bevegelig del - Gruppe D, type B

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14453:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming - Røravbryter DN 10 til og med DN 20 med fast lufting - Gruppe D, type C

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14454:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming - Slangekobling DN 15 til og med DN 32 med tilbakestrømmingsbeskyttelse - Gruppe H, type A

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14455:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming - Trykksatt luftinntaksventil DN 15 til og med DN 32 - Gruppe L, type A og type B

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14506:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utstyr for beskyttelse mot forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming - Automatisk omstiller - Gruppe H, type C

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner — Del 10: Krav til sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot for høyt trykk

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13433:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming — Direktestyrt rørutkopler — Gruppe G, type A

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13434:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming — Mekanisk rørutkopler, hydraulisk styrt — Gruppe G, type B

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1567:1999

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Bygningsventiler - Reduksjonsventiler og kombinerte reduksjonsventiler for vannforsyning - Krav og prøvinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16119:2021

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør — Tetningslokk og plugger for LPG-flaskeventiler og trykkbeholderventiler — Spesifikasjon og prøving

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1680:1997

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Ventiler for rørledninger av polyetylen - Prøvingsmetode for tetthet mot lekkasje under og etter påføring av bøyemoment på betjeningsmekanisme

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1704:1997

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Ventiler av termoplast - Prøvingsmetode for en ventils integritet etter temperaturveksling under bøyning

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1705:1996

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Ventiler av termoplast - Prøvingsmetode for ventilens uskaddhet etter utvendig slag

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 558:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Industriventiler — Byggelengder for metallventiler til bruk i rørsystemer med flenser — PN-betegnede og klassebetegnede ventiler

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gassflasker — Tilstandskontroll og vedlikehold av ventiler (ISO 22434:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14912:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør — Inspeksjon og vedlikehold av LPG-flaskeventiler ved periodisk kontroll av flasker

SpråkEngelskUtgave: 2022-06 (2022-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Industriventiler — Aktuatorer — Del 5: Pneumatiske lineære aktuatorer for industriventiler — Grunnleggende krav

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Industriventiler — Avstengningsventiler for lavtemperatur-anvendelser — Del 1: Utforming, framstilling og produksjonsprøving (ISO 28921-1:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 917:1997

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Ventiler av termoplast - Prøvingsmetoder for motstand mot innvendig trykk og tetthet

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Industriventiler — Aktuatorer — Del 6: Hydrauliske lineære aktuatorer for industriventiler — Grunnleggende krav

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-10-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Industriventiler — Aktuatorer — Del 3: Pneumatiske part-turn-aktuatorer for industriventiler — Grunnleggende krav

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-10-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Industriventiler — Utformingsvalideringsprøving av ventiler (ISO 23632:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-11-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 955,00 (eks. mva)

Sikkerhets- og kontrollmekanismer for brennere og apparatbrennere for gass eller flytende brensel — Kontrollfunksjoner i elektroniske systemer — Del 2: Kontroll/overvåking av brensel-/luftforhold i elektroniske typer

SpråkEngelskUtgave: 2022-11 (2022-11-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1643:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Sikkerhets- og kontrollmekanismer for brennere og apparatbrennere for gassformig og/eller flytende brensel — Ventilprøvingssystemer for automatiske stengeventiler

SpråkEngelskUtgave: 2022-11 (2022-11-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16304:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Automatiske ventilasjonsventiler for gassbrennere og gassapparater

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gassveiseutstyr — Acetylen-manifoldsystemer for sveising, skjæring og beslektede metoder — Sikkerhetskrav til høytrykksutstyr (ISO 15615:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-11 (2022-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Prøving av ventiler — Krav til typegodkjenning for brannsikkerhet (ISO 10497:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-11 (2022-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16678:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Sikkerhet og kontrollenheter for gassbrennere og gassapparater — Automatiske stengeventiler for driftstrykk over 500 kPa til og med 6300 kPa

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 88-1:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Sikkerhets- og kontrollinnretninger for gassbrennere og gassforbrukende apparater — Del 1: Trykkregulatorer med innløpstrykk til og med 50 kPa

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-12-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1106:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Manuelt betjente kraner for gassforbrukende apparater

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-12-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 88-2:2022

Standard

NOK 955,00 (eks. mva)

Sikkerhets- og kontrollinnretninger for gassbrennere og gassforbrukende apparater — Del 2: Trykkregulatorer med innløpstrykk over 50 kPa til og med 500 kPa

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1854:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Sikkerhets- og kontrollmekanismer for brennere og apparatbrennere for gassformig og/eller flytende brensel — Trykkfølere for gassbrennere og gassforbrukende apparater

SpråkEngelskUtgave: 2022-12 (2023-01-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>