NS ICS 23.060

Standardsamling
NOK 78 087,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 23.060: Ventiler
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 23.060: Valves
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 78 087,00 (eks. mva)
NOK 97 608,75 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 104 116,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 130 145,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (202)

NOK 630,00 (eks. mva)

Industriventiler - Prøving av metalliske ventiler - Del 1: Trykkprøvinger, prøvingsprosedyrer og akseptkriterier - Obligatoriske krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Automatiske stengeventiler for gassbrennere og gassapparater

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16304:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Automatiske ventilasjonsventiler for gassbrennere og gassapparater

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassveiseutstyr - Acetylen-manifoldsystemer for sveising, skjæring og beslektede metoder - Sikkerhetskrav til høytrykksutstyr (ISO 15615:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14141:2013

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Ventiler for rørledninger for transport av naturgass - Ytelseskrav og prøvinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16129:2013

Standard

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Trykkregulatorer, automatiske vendere som har et største regulert trykk på 4 bar, med en største kapasitet på 150 kg/h, tilhørende sikkerhetsinnretninger og adaptere for butan, propan og deres blandinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1983:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Industriventiler - Kuleventiler av stål

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13547:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Industriventiler - Kuleventiler av kobberlegeringer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14129:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - Sikkerhetsventiler for LPG-trykkbeholdere

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1643:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhets- og kontrollanordninger for gassbrennere og apparater for gassformig brensel - Ventilprøvingssystemer for automatiske stengeventiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16522:2014

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr - Flammefeller for lufteinnretninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16447:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Tilbakeslagsventil for isolasjon av støveksplosjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gassflasker - Ventiler - Spesifikasjon og typeprøving (ISO 10297:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12186:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Gassinfrastruktur - Gasstrykkreguleringsanlegg for overføring og distribusjon - Funksjonskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Rørledninger av plast - Rørdeler, ventiler og tilbehør - Bestemmelse av forholdet mellom gasstrømtetthet og trykkfall (ISO 17778:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16631:2015

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør - Sikkerhetsventiler for LPG-trykkbeholdere - Krav til overhaling

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Industriventiler - Måle-, prøvings- og kvalifiseringsprosedyrer for flyktige utslipp - Del 2: Godkjenningsprøving for produksjon (ISO 15848-2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Industriventiler - Måling, prøving og kvalifikasjonsprosedyrer for flyktige utslipp - Del 1: Klassifiseringssystem og kvalifikasjonsprosedyrer for typeprøving av ventiler (ISO 15848-1:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16722:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Industriventiler - Ende-til-ende- og midt-til-ende-dimensjoner for ventiler med gjengede forbindelser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1171:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Industriventiler - Sluseventiler av støpejern

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16678:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhet og kontrollenheter for gassbrennere og gassapparater - Automatiske stengeventiler for driftstrykk over 500 kPa til og med 6300 kPa

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Metalliske kuleventiler for petroleumsindustri, petrokjemisk industri og beslektet industri (ISO 17292:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 331:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Håndbetjente kuleventiler og lukkede koniske pluggventiler for gassinstallasjoner i bygninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Trykkregulatorer og tilhørende sikkerhetsinnretninger for gassapparater - Del 1: Trykkregulatorer for innløpstrykk opp til og med 50 kPa

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 736-2:2016

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Ventiler - Terminologi - Del 2: Definisjon av ventildeler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Ventiler - Materialer for hus og deksler - Del 4: Kobberlegeringer spesifisert i europeiske standarder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 19:2016

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Industriventiler - Merking av metalliske ventiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Automatiske kondenspotter - Merking (ISO 6553:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Industriventiler — Avstengningsventiler for lavtemperatur-anvendelser — Del 2: Typeprøving (ISO 28921-2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 2017-02 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Industriventiler - Måling, prøving og kvalifikasjonsprosedyrer for flyktige utslipp - Del 1: Klassifiseringssystem og kvalifikasjonsprosedyrer for typeprøving av ventiler (ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Industriventiler - Tilkoblinger for del-sving-ventilaktuatorer (ISO 5211:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Industriventiler - Tilkoblinger for multi-sving-ventilaktuatorer (ISO 5210:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Gassflasker - Ventiler - Spesifikasjon og typeprøving - Trykkbeholdere og -rør (ISO 10297:2014/Amd 1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 816:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Sanitær tappearmatur - Automatiske stengeventiler PN 10

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 593:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Industriventiler - Metalliske dreiespjeldventiler for generell bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12627:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Industriventiler - Endestykker for buttsveising for stålventiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 736-1:2018

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Ventiler - Terminologi - Del 1: Definisjon av ventiltyper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Industriventiler - Krav og prøving for metalliske ventiler som trykktilbehør

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13077:2018

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming - Luftgap med ikke-sirkulært overløp (uhindret) - Gruppe A - Type B

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12569:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Industriventiler — Ventiler for kjemisk og petrokjemisk prosessindustri — Krav og prøving

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-11-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13953:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

LPG-utstyr og tilbehør — Sikkerhetsventiler for transportable påfyllbare flasker for flytende petroleumsgass (LPG)

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2020-12-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1702:1985

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Ventiler for rørsystemer - Definisjoner og terminologi

Språkno/en no/enUtgave: 2 (1985-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1713:1968

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Spindelfirkanter og nav med skrå sideflater

SpråkNorskUtgave: 1 (1968-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1714:1968

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Spindelfirkanter og nav med parallelle sideflater

SpråkNorskUtgave: 1 (1968-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1715:1970

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Ratt med skrå sideflater i nav

SpråkNorskUtgave: 1 (1970-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1716:1970

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Ratt med parallelle sideflater i nav

SpråkNorskUtgave: 1 (1970-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1717:1984

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Trykkprøving av ventiler (ISO 5208:1982 modifisert)

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1984-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1720:1984

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Feste for part-turn ventilaktuator (ISO 5211 del 1, 2 og 3:1982 modifisert)

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1984-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1721:1978

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Seteventiler - Stengbare tilbakeslagsventiler av messing - Innvendig gjenget tilknytning R 3/8 til R 2 - Gjenget deksel, stigende spindel - Ikke-metallisk tetning - Nominelt trykk PN 16 - Maks. arbeidstemperatur 90 grader Celsius

Språkno/en no/enUtgave: 3 (1978-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1722:1978

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Rørarmatur - Sluseventiler av messing - Innvendig gjenget tilknytning R 3/8 til R 3 - Gjenget deksel, ikke-stigende spindel - Nominelt trykk PN16 - Maks. arbeidstemperatur 90 grader Celsius

Språkno/en no/enUtgave: 3 (1978-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>