NS ICS 25

Standardsamling
NOK 153 126,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 25: PRODUKSJONSTEKNIKK
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 25: Manufacturing engineering
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 153 126,50 (eks. mva)
NOK 191 408,13 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 306 253,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 382 816,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (804)

NOK 673,00 (eks. mva)

Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for produksjonsveising av stålstøpegods (ISO 11970:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Motstandssveising - Destruktiv prøving av sveiser - Prøvestykkedimensjoner og prosedyre for skjærprøving av motstandspunktsveiser og knastsveiser (ISO 14273:2016

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Sink-diffusjonsbelegg på stålprodukter - Sheradisering - Spesifikasjon (ISO 17668:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Glasserte emaljer og porselensemaljer - Glassfôret apparatur for prosessanlegg - Del 5: Presentasjon og karakterisering av defekter (ISO 28721-5:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Flussmiddel for bløtlodd - Klassifisering og krav - Del 1: Klassifisering, merking og pakking (ISO 9454-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Motstandssveising - Destruktiv prøving av sveiser - Prøvestykkedimensjoner og prosedyre for tverrstrekkprøving av motstandspunktsveiser og knastsveiser (ISO 14272:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Sveising - Kalibrering, verifikasjon og gyldighet av utstyr benyttet til sveising, inklusive tilhørende aktiviteter (ISO 17662:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Motstandssveising - Utstyr for motstandssveising - Mekaniske og elektriske krav (ISO 669:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Motstandssveising - Destruktiv prøving av sveiser - Prøvestykkedimensjoner og prosedyre for mekanisert avrivningsprøving for motstandspunktsveiser, sømsveiser og knastsveiser (ISO 14270:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Metallbelegg - Porøsitetsprøving - Ferroxyl-prøving (ISO 10309:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Metalliske belegg - Bestemmelse av porøsitet i gullbelegg på metallunderlag - Prøving med salpetersyredamp (ISO 14647:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Elektrodepåførte metalbelegg og relatert overflatbehandling - Prøvetakingsprosedyrer for attributtkontroll (ISO 4519:1980)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Metall og andre uorganiske belegg - Elektropolering for å glatte og passivisere rustfritt stål (ISO 15730:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Elektrodepåførte tinn-nikkel-legeringsbelegg - Spesifikasjon og prøvingsmetoder (ISO 2179:1986)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Sikkerhet for termiske skjæremaskiner (ISO 17916:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Sveiseprosedyreprøving - Del 8: Sveising av rør til rørplater (ISO 15614-8:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for sveising - Dekkede elektroder for manuell buesveising av kobber og kobberlegeringer (ISO 17777:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tilsettmateriale og tilsettstoffer for sveising - Massiv tråd og stenger for smeltesveising av magnesium og magnesiumlegeringer - Klassifisering (ISO 19288:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Sveising og relaterte metoder — Anbefalinger for fugetildanning — Del 3: MIG-sveising og TIG-sveising av aluminium og dens legeringer (ISO 9692-3:2016)

SpråkEngelskUtgave: 2016-07 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for sveising — Dekkede elektroder for manuell buesveising av rustbestandige og varmefaste stål — Klassifisering (ISO 3581:2016)

SpråkEngelskUtgave: 2016-07 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for sveising - Massive trådelektroder, rørtråd og tråd/fluss-kombinasjoner for pulverdekket buesveising av ulegerte stål og finkornstål - Klassifisering (ISO 14171:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Motstandssveising - Materialer for elektroder og tilleggsutstyr (ISO 5182:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Godkjenningsprøving av sveisere for undervannssveising - Del 1: Undervannssveisere for hyperbarisk våtsveising (ISO 15618-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Hardlodding - Tilsettmaterialer (ISO 17672:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Additiv produksjon - Generelle prinsipper - Del 3: Hovedegenskaper og tilhørende prøvingsmetoder (ISO 17296-3:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Additiv produksjon - Generelle prinsipper - Del 2: Oversikt over prosesskategorier og råmaterialer (ISO 17296-2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tilsettmateriale for lodding - Betegnelse (ISO 3677:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Hånd- og maskinbetjente runde gjengesnitt for koniske rørgjenger - Serie R (ISO 4230:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16813:2016

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Termisk sprøyting - Måling av den elektriske ledningsevnen av termisk sprøytede ikke-jernmetallbelegg ved hjelp av virvelstrømsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16771:2016

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Jernbane - Infrastruktur - Aluminotermisk sveising av rilleskinner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Metalliske belegg - Elektropletterte sink- og sinklegeringsbelegg på jern og stål med Cr(VI)-fri tilleggsbehandling (ISO 19598:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Hånd- og maskinbetjente runde gjengesnitt for sylindriske rørgjenger - Serie G (ISO 4231:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 955,00 (eks. mva)

Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer (ISO 14732:2013)

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13743:2017

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Sikkerhetskrav for belagte slipeprodukter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 2: Laboratoriebestemmelse av klorid på rensede overflater (ISO 8502-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 3: Vurdering av støv på ståloverflater klargjort for maling (selvklebende tape-metode) (ISO 8502-3:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Metalliske belegg - Oversikt over metoder for måling av formbarhet (ISO 8401:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Båndlakkerte metaller - Prøvingsmetoder - Del 22: Fargeforskjeller - Visuell sammenlikning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Båndlakkerte metaller - Prøvingsmetoder - Del 1: Beleggtykkelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 4: Veiledning for bestemmelse av sannsynligheten for kondensering før påføring av maling (ISO 8502-4:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Båndlakkerte metaller - Prøvingsmetoder - Del 10: Bestandighet mot fluoriserende UV-lys og vannkondensasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Termisk sprøyting - Terminologi, klassifisering (ISO 14917:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Termisk sprøyting - Bestemmelse av adhesjonsstyrke gjennom strekkprøving (ISO 14916:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Båndlakkerte metaller - Prøvingsmetoder - Del 12: Motstandsdyktighet mot riping

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Båndlakkerte metaller - Prøvingsmetoder - Del 29: Motstandsdyktighet mot miljøbetinget tilsmussing (smussopptak og stripedannelse)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Glasserte emaljer og porselensemaljer - Bestemmelse av motstand mot kjemisk korrosjon - Del 2: Bestemmelse av motstand mot kjemisk korrosjon med kokende syre, kokende nøytrale væsker, basiske væsker og/eller deres damp (ISO 28706-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og beslektede produkter - Ruhetsprofil av blåserensede ståloverflater - Del 5: Avtrykkstapemetode for bestemmelse av overflateprofil (ISO 8503-5:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Jernbane - Spor - Aluminotermisk sveising av skinner - Del 1: Godkjenning av sveiseprosesser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Fotokatalyse - Smussavvisende kjemisk aktivitet ved bruk av absorberende organiske stoffer i fast/fast-tilstand - Del 1: Fargestoffer på porøs overflate

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Monteringsverktøy for skruer og muttere - Momentverktøy - Del 2: Krav til kalibrering og bestemmelse av måleusikkerhet (ISO 6789-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>