NS ICS 27.120.30

Standardsamling
NOK 0,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 27.120.30: Fissile materialer
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 27.120.30: Fissile materials and nuclear fuel technology
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 0,00 (eks. mva)
NOK 0,00 (ink. mva)

Ordinær pris: NOK 0,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 0,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (21)

NOK 567,00 (eks. mva)

Atomenergi - Bestemmelse av totalt innhold av hydrogen i PuO2- og UO2-pulvere og i sintrede pelleter av UO2, (U,Gd)O2 og (U,Pu)O2 - Metode med inert gassekstraksjon og konduktivitet (ISO 15651:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Bestemmelse av oppløsning i salpetersyre av plutonium i ubestrålte brenselsbriketter av oksidblandinger (U, Pu) O2 (ISO 21483:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Veiledning for måling ved bruk av gammastrålespektrometri for radioaktivt avfall (ISO 19017:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Atomenergi - Evaluering av homogenitet i Gd-fordeling i brenselblandinger av gadolinium og bestemmelse av Gd2O3-innhold i brenselpelleter av gadolinium ved måling av grunnstoffene uran og gadolinium (ISO 16424:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi - Kjemisk separering og rensing av uran og plutonium i salpetersure løsninger for isotopisk analyse og isotopisk fortynnelsesanalyse med væskeekstraksjonskromatografi - Del 2: Prøver som inneholder plutonium og uran på nanogramnivå og under (ISO 15366-2:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Re-sintringsprøving for UO2-, (U,Gd)O2- og (U,Pu)O2-pelleter (ISO 15646:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi - Kjemisk separering og rensing av uran og plutonium i salpetersure løsninger for isotopisk analyse og isotopisk fortynnelsesanalyse med væskeekstraksjonskromatografi - Del 1: Prøver som inneholder plutonium på mikrogramnivå og uran på milligramnivå (ISO 15366-1:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi — Oppløsning av materiale som inneholder plutoniumdioksid — Del 2: Oppløsning av MOX-briketter og -pulvere (ISO 18256-2:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi — Oppløsning av materiale som inneholder plutoniumdioksid — Del 1: Oppløsning av plutoniumdioksidpulvere (ISO 18256-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi — Retningslinjer for keramografisk forberedelse av sintrede UO2-briketter til mikrostrukturundersøkelse (ISO 16793:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi — Bestemmelse av isotopiske og elementære uran- og plutoniumkonsentrasjoner av nukleært materiale i salpetersyreløsninger med termisk ionisering-massespetrometri (ISO 8299:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Sikker transport av radioaktivt materiale — Lekkasjeprøving på emballasje (ISO 12807:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Uraniumdioksidpulver — Bestemmelse av romdensitet og sammenbanking (ISO 9161:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Atomenergi — Kjernebrenselteknologi — Bestemmelse av plutonium i salpetersyreløsninger med spektrofotometri (ISO 9463:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Kjernekraft — Brenselteknologi — Løftetappsystemer for emballasje brukt til å transportere radioaktivt materiale (ISO 10276:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi - Bestemmelse av plutonium ved coulometri med kontrollert potensiale (ISO 12183:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Kjernekraft - Bestemmelse av nitrogeninnhold i UO2, (U,Gd)O2- og (U,Pu)O2-sintrede briketter - Metode med inert gassekstraksjon og konduktivitet (ISO 12799:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi - Retningslinjer for måling av det spesifikke overflatearealet av uraniumoksidpulvere ved BET-metoden (ISO 12800:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Kjernekraft - Brenselteknologi - Bestemmelse av O/M-forholdet i MOX-briketter ved gravimetrisk metode (ISO 21484:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Kjernebrenselteknologi - Sintrede (U,Pu)O2-briketter - Veiledning for keramografisk forberedelse til mikrostrukturundersøkelse (ISO 22765:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Karakteriseringsprinsipper for jord, bygninger og infrastrukturer som er forurenset av radionuklider, for saneringsformål (ISO 18557:2017)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 21