NS ICS 27.200

Standardsamling
NOK 10 380,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 27.200: Kuldeteknikk
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 27.200: Refrigerating technology
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 10 380,00 (eks. mva)
NOK 12 975,00 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 26 045,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 32 556,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (39)

NOK 775,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Trykkavlastningsanordninger med tilhørende rørledninger - Beregningsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1736:2008

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Fleksible rørelementer, vibrasjonsisolatorer, ekspansjonsforbindelser og ikke-metalliske rør - Krav, konstruksjon og montering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13313:2010

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kjølesystemer og varmepumper - Kompetanse for personell

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12900:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kjølekompressorer - Betingelser for bestemmelse av egenskaper, toleranser og presentasjon av ytelsesdata fra produsenten

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15218:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Klimaaggregater og væskekjøleaggregater med dampkjølt kondensator og elektrisk drevne kompressorer for romkjøling - Termer, definisjoner, prøvingsbetingelser, prøvingsmetoder og krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1048:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Varmevekslere - Luftkjølte væskekjølere ('tørrkjølere') - Prøvingsprosedyrer for bestemmelse av ytelsen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Prøvingsmetoder for kjøleutstyr til isolerte transportsystemer - Del 1: Mekaniske kjølesystemer med luftfordampere med eller uten tvungen luftsirkulasjon, med eller uten tilleggsvarme

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12178:2016

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kjølesystemer og varmepumper - Utstyr for angivelse av væskenivå - Krav, prøving og merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 378-2:2016

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kjølekompressorer og kondensatorer for kjøling - Ytelsesprøving og prøvingsmetoder - Del 1: Kjølekompressorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16147:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Varmepumper med elektrisk drevne kompressorer - Prøving, ytelsesvurdering og krav til merking av enheter for tappevarmtvann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 378-2:2016

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Varmepumper med elektrisk drevne kompressorer - Prøving, ytelsesvurdering og krav til merking av enheter for tappevarmtvann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 378:2016/Veiledning

Standard (Kun elektronisk)

NOK 0,00 (eks. mva)

Kuldestandarden - Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Veiledning til NS-EN 378-serien fra 2016 - P-777:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Godkjenning av tetthet for komponenter og forbindelser (ISO 14903:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kjølekompressorer og kondensatorer for kjøling - Ytelsesprøving og prøvingsmetoder - Del 2: Kondensatorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

SpråkNorskUtgave: 2016-11 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Drift, ettersyn, vedlikehold, reparasjon og avvikling av kulde-, luftkondisjonerings- og varmepumpeutstyr som inneholder brannfarlige kuldemedier, som utfyller eksisterende standarder

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Installasjon av kulde-, luftkondisjonerings- og varmepumpeutstyr som inneholder brannfarlige kuldemedier, som utfyller eksisterende standarder

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

SpråkNorskUtgave: 2016-11 (2021-06-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 3: Oppstillingssted og personvern

SpråkNorskUtgave: 2016-11 (2021-06-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1117:1998

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Varmevekslere - Væskekjølte kondensatorer for kjølemiddel - Prøvingsprosedyrer for bestemmelse av ytelsen

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Varmevekslere - Væskekjølte kondensatorer for kjølemiddel - Prøvingsprosedyrer for bestemmelse av ytelsen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1118:1998

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Varmevekslere - Væskekjølere avkjølt med kjølemiddel - Prøvingsprosedyrer for bestemmelse av ytelsen

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Varmevekslere - Væskekjølere avkjølt med kjølemiddel - Prøvingsprosedyrer for bestemmelse av ytelsen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12213:1998

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kryogeniske beholdere - Metoder for vurdering av virkningen av termisk isolasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12263:1998

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhetsbrytere for trykkbegrensning - Krav og prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17432:2021

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kjøleaggregater for walk-in kjøle- og fryserom — Klassifisering og prøving av ytelse og energiforbruk

SpråkEngelskUtgave: 2021-09 (2021-10-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Kjølesystemer og varmepumper — Ventiler — Krav, prøving og merking (ISO 21922:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1861:1998

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Systemflytskjema, rørledninger og instrumentsammenstillinger - Planløsning og symboler

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Scheme for carrying out a risk assessment for flammable refrigerants in case of household refrigerators and freezers

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12693:2008

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Kjølesystemer og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Fortrengingskompressorer for kuldemedier

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Isolerte transportmidler for temperaturfølsomme varer - Krav og prøving - Del 1: Beholder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Trykkpåkjent utstyr for kjølesystemer og varmepumper — Del 1: Trykkbeholdere — Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Trykkpåkjent utstyr for kjølesystemer og varmepumper — Del 2: Rør — Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kondenseringsenheter for kjøling — Graderingsbetingelser, toleranser og presentasjon av tilvirkers ytelsesdata

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-11-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 3: Oppstillingssted og personvern

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-11-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 39