NS ICS 31

Standardsamling
NOK 7 235,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 31: ELEKTRONIKK
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 31: Electronics
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 7 235,00 (eks. mva)
NOK 9 043,75 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 14 470,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 18 087,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (38)

NOK 621,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for laserstrålekraft, energi og temporale karakteristikker (ISO 11554:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Skjermer for arbeidsplasser med laserutstyr - Sikkerhetskrav og prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Laserbearbeidingsmaskiner - Del 3: Støyreduksjon og støymålemetoder for laserbearbeidingsmaskiner og håndholdt bearbeidingsutstyr og tilhørende tilleggsutstyr (nøyaktighetsgrad 2) (ISO 11553-3:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Laserinnretning - Minstekrav til dokumentasjon (ISO 11252:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 779,00 (eks. mva)

Space product assurance - Qualification of printed circuit boards

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Space product assurance - Procurement of printed circuit boards

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Standard optiske komponenter - Del 2: Komponenter for det infrarøde spektralområdet (ISO 11151-2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Optiske standardkomponenter - Del 1: Komponenter for UV, synlige og nær-infrarøde spektralområder (ISO 11151-1:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder og klassifikasjon av laserresistente operasjonsduker og/eller beskyttende pasientvern - Primær antennelse, penetrasjon, flammespredning og sekundær antennelse (ISO 11810:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Mikrolinsers regelmessige oppstilling - Del 1: Terminologi og generelle egenskaper (ISO 14880-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 326,00 (eks. mva)

Space product assurance - Design rules for printed circuit boards

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og optiske instrumenter - Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for absorbens ved optiske laserkomponenter (ISO 11551:2003)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Laser og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for laserstråleparametere - Stabilitet av stråleposisjon (ISO 11670:2003) - (innbefattet rettelsesblad AC:2004)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2003-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Integrert optikk - Terminologi - Del 1: Grunnleggende termer og symboler (ISO 11807-1:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Integrert optikk - Terminologi - Del 2: Termer og klassifikasjon (ISO 11807-2:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserutstyr - Prøvingsmetoder for laserstråleparametere - Polarisering (ISO 12005:2003)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2003-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for spektralegenskapene til lasere (ISO 13695:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-10-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 362,00 (eks. mva)

Integrert optikk - Grenseflater - Relevante parametere til koplingsegenskaper (ISO 14881:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for bestemmelse av formen på laserstrålens bølgefront - Del 1: Terminologi og grunnleggende aspekter (ISO 15367-1:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for bestemmelse av formen på laserstrålens bølgefront - Del 2: Shack-Hartmann-sensorer (ISO 15367-2:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Diffraksjonsoptikk - Terminologi (ISO 15902:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og optiske instrumenter - Lasere og laserrelatert utstyr - Laseres levetid (ISO 17526:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for speilende refleksjon og vanlig transmisjon av optiske laserkomponenter (ISO 13697:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Mikrolinsers regelmessige oppstilling - Del 3: Prøvingsmetoder for optiske egenskaper unntatt bølgefrontens fokuseringsfeil (ISO 14880-3:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Mikrolinsers regelmessige oppstilling - Del 4: Prøvingsmetoder for geometriske egenskaper (ISO 14880-4:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Måling av faseretadasjon på optiske komponenter for polarisert laserstråling (ISO 24013:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Mikrolinsers regelmessige oppstilling - Del 2: Prøvingsmetoder for bølgefrontens fokuseringsfeil (ISO 14880-2:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Laserbearbeidingsmaskiner - Del 1: Generelle sikkerhetskrav (ISO 11553-1:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Sikkerhet ved maskiner - Laserbearbeidingsmaskiner - Del 2: Sikkerhetskrav for håndholdt laserbearbeidingsutstyr (ISO 11553-2:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 12254:2010

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Skjermer for arbeidsplasser med laserutstyr - Sikkerhetskrav og prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for laserindusert skadeterskel - Del: 1 Definisjoner og generelle prinsipper (ISO 21254-1:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Laser og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for laserindusert skadeterskel - Del 2: Bestemmelse av skadeterskel (ISO 21254-2:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Laser og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for laserindusert skadeterskel - Del 3: Sertifisering av bæreevne med hensyn til lasereffekt (-energi) (ISO 21254-3:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for laserstrålens bredde, vinkelavvik og spredningsfaktorer - Del 1: Stigmatiske og enkle astigmatiske stråler (ISO 11146-1:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for laserstrålens bredde, vinkelavvik og spredningsfaktorer - Del 2: Vanlige astigmatiske stråler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtubeskaft og -mansjetter (ISO 11990:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Terminologi og symboler (ISO 11145:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder for laserstrålekraftens densitetsfordeling (ISO 13694:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
  1 - 38