NS ICS 43.020

Standardsamling
NOK 3 000,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 43.020: Kjøretøyer generelt
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 43.020: Road vehicles in general
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 3 000,00 (eks. mva)
NOK 3 750,00 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 4 000,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 5 000,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (22)

NOK 630,00 (eks. mva)

Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 2: Driftskrav (ISO 24534-2:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetriske teknikker (ISO 24534-4:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 3779:2009

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Veikjøretøyer - Identifikasjonsnummer for kjøretøy (VIN) - Innhold og struktur

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 3780:2009

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Veikjøretøyer - Identifikatorkode for verdens produsenter (WMI)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Veikjøretøyer - Identifikatorkode for verdens produsenter (WMI)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 3833:1977

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Veikjøretøyer - Typer - Termer og definisjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4030:1983

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Veikjøretøyer - Identifikasjonsnummer for kjøretøy (VIN) - Plassering og innfesting

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4100:1980

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Veikjøretøyer - Identifikatorkode for verdens deleprodusenter (WPMI)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Veikjøretøyer - Instruksjoner for implementering av tildeling av identifikatorkoder for verdens produsenter (WMI) for systemer for identifikasjonsnummer for kjøretøy (VIN) og for identifikatorkoder for verdens deleprodusenter (WPMI)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner - Laboratoriemetode for vurdering av setevibrasjoner i kjøretøyer - Del 1: Generelle krav (ISO 10326-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13423:2021

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Naturgassdrevne kjøretøyer — Krav til verksteder og håndtering av kjøretøyer drevet av komprimert naturgass

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maling og lakk — Bestemmelse av motstand mot riper på beleggsystemer ved bruk av et bilvasklaboratorium (ISO/DIS 20566:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-02 (2021-03-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17347:2021

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Veikjøretøyer — Maskiner for montering og demontering av dekk på kjøretøyer — Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-04-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Veginfrastruktur — Samhandling mellom automatiserte kjøretøy — Referanserammeverk, utgivelse 1

SpråkEngelskUtgave: 2022-06 (2022-07-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Demonteringsmetoder og -protokoller i et rammeverk for sirkulær økonomi — Gjenvinning av kompositter i bilindustrien

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Angivelse av rammeverk for sirkulær utforming — Utformingsløsninger for gjenvinning av kompositter i bilindustrien

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Ergonomi for termisk miljø - Vurdering av termisk miljø i kjøretøyer - Del 3: Vurdering av termisk komfort ved bruk av forsøkspersoner (ISO 14505-3:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Ergonomi for termisk miljø - Vurdering av termisk miljø i kjøretøy - Del 2: Bestemmelse av ekvivalent temperatur (ISO 14505-2:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8174-2:2007

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet metode

SpråkNorskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Teknisk metode

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Ergonomi for termisk miljø - Vurdering av termisk miljø i kjøretøy - Del 2: Bestemmelse av ekvivalent temperatur (ISO 14505-2:2006/Cor 1:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Endring 1 - Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetriske teknikker (ISO 24534-4:2010/Amd 1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 22