NS ICS 47.060

Standardsamling
NOK 8 029,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 47.060: Fartøy for innsjøfart
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 47.060: Inland navigation vessels
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 8 029,50 (eks. mva)
NOK 10 036,88 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 10 706,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 13 382,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (45)

NS-EN 711:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Rekkverk for dekk og sidedekk - Krav, utforminger og typer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Skip og marinteknologi - Innlandsfartøy - Monteringsanordninger for demonterbare signalmaster for skyvetaubåt (ISO 7236:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1914:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Arbeidsbåter, skipsbåter og livbåter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16865:2016

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Tilkoblinger og monterte slanger for overføring av drikkevann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16840:2017

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Elektrisk forbindelse til land, trefasestrøm 400 V, 50 Hz og minst 250 A

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Skip og marinteknologi - Innlandsfartøy - Plakett med anvisninger om redning, gjenoppliving og førstehjelp for druknede personer (ISO 18422:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1306:2018

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Tilkopling for lensing av spillvann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1305:2018

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Tilkopling for lensing av oljeholdig væskeblanding

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Skip og marinteknologi - Mudringsmaskiner - Klassifisering (ISO 8385:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13711:2002

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Vinsjer for skipsdrift - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14206:2003

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Innsjøfart - Landganger for passasjerfartøy - Krav og prøvinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14329:2004

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Installasjon av ligge- og lasteområder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14330:2003

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Ankerkjetting uten tapper - Rundstålkjetting

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14503:2003

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Havner for innsjøfart

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14606:2004

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Ankerkjetting uten kjettingstiver - Tilbehør

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14714:2005

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Tilkoplingsstuss for utrustning og utstyr til lastetanker - Mål

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14744:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy og sjøgående fartøy - Navigasjonslys

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 526:1993

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Innsjøfart - Landganger opptil 8 m lengde - Krav, typer

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 790:2001

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Trapper med helningsvinkler fra 45 º til 60 º - Krav, typer

SpråkEngelskUtgave: 2 (2001-10-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Rotdannelse hos skadelige (fremmede) vannplanter — Kontroll ved metode med raking fra båt

SpråkEngelskUtgave: 2022-09 (2022-09-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14874:2005

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Ankerkjetting uten tapp - Kjettingtrommel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14965:2005

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Flate fortøyningspæler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Innlandsfartøy og sjøgående fartøy - Navigasjonslys

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15271:2007

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Ankerkjetting uten tapp - Ankerutstyr

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Utstyr for kabelføring - Del 2: Lederull

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 1: General requirements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 4: Rope lead

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1864:2008

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Styrehus - Ergonomi og sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13573:2009

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Forankrings-, koblings-, slepe-, forhalings- og fortøyningssystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12339:1997

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Linestamp

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-11-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12827:1999

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Koplinger for overføring av dieselolje

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13056:2000

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Innsjøfart - Trapper med hellingsvinkel 30º til < 45º - Krav, typer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17556:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer — Sikkerhetsroller og sikkerhetsplaner for passasjerfartøyer

SpråkEngelskUtgave: 2021-09 (2021-09-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13281:2000

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Sikkerhetskrav for gangbaner og arbeidsplasser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-10-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13551:2003

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Terminologi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13574:2001

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Fastmonterte klatreanordninger med lengde inntil 5 m

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14504:2019

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøy - Flytende landganger og flytebrygger på innlandsvann - Krav, prøvinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Elektrisk forbindelse til land, trefasestrøm 400 V, 50 Hz, opptil 125 A - Del 1: Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Elektrisk forbindelse til land, trefasestrøm 400 V, 50 Hz, opptil 125 A - Del 2: Enhet på land, tilleggskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Elektrisk forbindelse til land, trefasestrøm 400 V, 50 Hz, opptil 125 A - Del 3: Enhet om bord, tilleggskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer - Håndbetjent og motordrevet koplingsutstyr for taukoplinger for skyveenheter og koplede fartøyer - Sikkerhetskrav og hoveddimensjoner (ISO 6218:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Skip og marinteknologi - Mudringsfartøy - Ordliste (ISO 8384:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1502:2020

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer — Entringsleidere

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17360:2020

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer — Dekksstøtter og holdere for vippbare og avtakbare rekkverk

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17361:2020

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Innlandsfartøyer — Utenbords leidere

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 45