NS ICS 47.080

Standardsamling
NOK 23 597,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 47.080: Mindre fartøyer
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 47.080: Small craft
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 23 597,00 (eks. mva)
NOK 29 496,25 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 35 396,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 44 245,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (80)

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Brannbeskyttelse (ISO 9094:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-12 (2023-01-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 8848:2020

Standard (Kun elektronisk)

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Systemer for kabelstyring (ISO 8848:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2021-01-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Måling av avgasser fra stempelforbrenningsmotorer - Måling av gassformig emisjon og partikkelemisjon av avgass på prøvestasjon (ISO 18854:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Elektriske navigasjonslys - Ytelsen til LED-lys (ISO 19009:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Bestemmelse av største motoreffekt ved bruk av styrehastighet - Del 1: Fartøy med skroglengde mindre enn 8 m (ISO 11592-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Elektrisk propulsjonssystem (ISO 16315:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Bysseovner og varmeapparater for flytende brennstoff (ISO 14895:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Systemer for flytende petroleumsgasser (LPG) (ISO 10239:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Elektrisk utstyr - Beskyttelse mot antenning av brennbare gasser (ISO 8846:1990)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Vurdering og kategorisering av stabilitet og flyteevne - Del 3: Båter med skroglengde på mindre enn 6 m (ISO 12217-3:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Fastmonterte drivstoffsystemer (ISO 10088:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Framdriftsmaskiner og -systemer for bruk til sjøs - Måling og angivelse av kraft (ISO 8665:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Styresystemer - Direktekoblede mekaniske opplegg (ISO 13929:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Innenbords bensinmotorer - Drivstoffkomponenter og elektriske komponenter montert på motoren (ISO 15584:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Kategorisering og bedømmelse av stabilitet og flyteevne - Del 2: Seilbåter med skroglengde større enn eller lik 6 m (ISO 12217-2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Kategorisering og bedømmelse av stabilitet og flyteevne - Del 1: Ikke-seilende båter med skroglengde større enn eller lik 6 m (ISO 12217-1:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Spillvannssystemer - Del 1: Oppbevaring av spillvann (ISO 8099-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Beskyttelse mot fall overbord og bergning - Endring A2 (ISO 15085:2003/Amd 2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Småbåter - Beskyttelse mot å starte i gir (ISO 11547:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Vanntette og hurtigdrenerende cockpiter (ISO 11812:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Konstruksjon og dimensjonering av skrog - Del 3: Materialer: Stål, aluminiumslegeringer, tre og andre materialer (ISO 12215-3:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Konstruksjon og dimensjonering av skrog - Del 4: Produksjonsanlegg og bygging (ISO 12215-4:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Vannscootere - Krav til konstruksjon og installasjon av systemer (ISO 13590:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Luftbåren lyd fra motordrevne fritidsfartøy - Del 3: Fastsettelse av lydnivå ved beregning og måling (ISO 14509-3:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Ankring, fortøyning og tauing - Forsterkede punkter (ISO 15084:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Oppblåsbare båter - Del 3: Båter med en lengde på mindre enn 8 m med en motoreffekt på 15 kW og høyere (ISO 6185-3:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Oppblåsbare båter - Del 4: Båter med lengde fra og med 8 m og til og med 24 m med motoreffekt på 15 kW og høyere (ISO 6185-4:2011, korrigert versjon 2014-08-01)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Grafiske symboler (ISO 11192:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Konstruksjon og dimensjonering av skrog - Del 2: Materialer: Kjernematerialer for sandwich-konstruksjoner, omsluttede materialer (ISO 12215-2:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Konstruksjon og dimensjonering av skrog - Del 6: Konstruksjonsdetaljer (ISO 12215-6:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Konstruksjon og dimensjonering av skrog - Del 8: Ror (ISO 12215-8:2009, innbefattet Cor 1:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Konstruksjon og dimensjonering av skrog - Del 9: Innfesting av kjøl og rigg på seilbåter (ISO 12215-9:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Emisjon av luftbåren lyd fra motordrevne fritidsfartøy - Del 1: Prosedyre for måling av støy ved passering av fartøy (ISO 14509-1:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Navigasjonslys - Installasjon, plassering og synlighet (ISO 16180:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Fast monterte bensin- og dieseltanker (ISO 21487:2012, innbefattet Amd 1:2014 og Amd 2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Oppblåsbare båter - Del 1: Båter med en største motoreffekt på 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Oppblåsbare båter - Del 2: Båter med en største motoreffekt på mellom 4,5 kW og til og med 15 kW (ISO 6185-2:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Konstruksjon og dimensjonering av skrog - Del 1: Materialer: Herdeplast, glassfiberarmering, referanselaminat (ISO 12215-1:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 615,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Konstruksjon og dimensjonering av skrog - Del 5: Beregningstrykk for enkeltskrog, beregningsspenninger og fastsettelse av materialdimensjoner (ISO 12215-5:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Brukerhåndbok (ISO 10240:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2020-01 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Ventilasjon av motor- og tankrom for bensininstallasjoner (ISO 11105:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Lensepumpesystemer (ISO 15083:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Elektriske/elektroniske kontrollsystemer for styring, girskift og gass (ISO 25197:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Sikt fra styreposisjon (ISO 11591:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-11-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Konstruksjon og dimensjonering av skrog — Del 10: Rigglaster og riggfester i seilbåter (ISO 12215-10:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 955,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Konstruksjon og dimensjonering av skrog — Del 7: Bestemmelse av laster for flerskrogfartøy og lokal materialdimensjonering ved hjelp av ISO 12215-5 (ISO 12215-7:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Hoveddata (ISO 8666:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Sjøvannventiler og skroggjennomføringer (ISO 9093:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-02-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Mindre fartøyer — Ror (ISO 23411:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-02-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Mindre fartøy — Innenbords dieselmotorer — Drivstoff- og oljekomponenter og elektriske komponenter montert på motoren (ISO 16147:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-02-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>