NS ICS 53

Standardsamling
NOK 45 401,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 53: UTSTYR FOR GODSHÅNDTERING
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 53: Materials handling equipment
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 45 401,50 (eks. mva)
NOK 56 751,88 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 90 803,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 113 503,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (262)

NOK 530,00 (eks. mva)

Transportbånd - Metode for bestemmelse av rivestyrken på transportbånd av tekstiler (ISO 505:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 974,00 (eks. mva)

Masseforflytningsmaskiner - Objektgjenkjenningssystemer og sikthjelpemidler - Ytelseskrav og prøvinger (ISO 16001:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Kraner - Generell konstruksjon - Del 3-1: Grenseverdier og verifikasjon av egnethet for stålkonstruksjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 898,00 (eks. mva)

Kraner - Sikkerhet - Konstruksjon - Krav til utstyr

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Motordrevne industritrucker - Sikt - Prøvingsmetode for verifisering - Del 1: Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Motordrevne industritrucker - Sikt - Prøvingsmetode for verifisering - Del 2: Motvektstrucker med førerplass og terrengtrucker med mast med kapasitet opp til og inkludert 10 000 kg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Masseforflytningsmaskiner og maskiner for bygge- og anleggsvirksomhet - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for maskiner med integrert kraftforsyning - Del 2: Tilleggskrav for EMC for funksjonssikkerhet (ISO 13766-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Masseforflytningsmaskiner og maskiner for bygge- og anleggsvirksomhet - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for maskiner med integrert kraftforsyning - Del 1: Generelle EMC-krav under typiske elektromagnetiske miljøforhold (ISO 13766-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Transportbånd med stålkord - Metoder for bestemmelse av total tykkelse og beleggtykkelse (ISO 7590:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4309:2017

Standard

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Masseforflytningsmaskiner - Funksjonssikkerhet - Del 1: Metodologi for å bestemme sikkerhetsrelaterte deler av styringssystemet og ytelseskrav (ISO 19014-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Industritrucker - Tilleggskrav for automatiserte funksjoner på trucker (ISO 24134:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 898,00 (eks. mva)

Trucker for vanskelig terreng - Sikkerhetskrav og verifikasjon - Del 2: Svingbare trucker med variabel rekkevidde

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Masseforflytningsmaskiner - Funksjonssikkerhet - Del 3: Miljøytelse og prøvingskrav for elektroniske og elektriske komponenter brukt i sikkerhetsrelaterte deler av styringssystemet (ISO 19014-3:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Motordrevne industritrucker - Sikt - Prøvingsmetode og verifisering - Del 6: Motvektstrucker med førerplass og terrengtrucker med mast med en kapasitet på mer enn 10 000 kg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Motordrevne industritrucker - Sikt - Prøvingsmetode og verifisering - Del 7: Trucker med variabel rekkevidde og trucker med mast som håndterer transportcontainere på 6 m og lengre

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Kraner - Generell konstruksjon - Del 3-4: Grenseverdier og egnethet for maskiner - Lagre

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Gruvedrift - Mobile maskiner for arbeid under bakken - Maskinsikkerhet (ISO 19296:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Lette transportbånd - Del 2: Liste over ekvivalente termer (ISO 21183-2:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Motordrevne industritrucker - Sikt - Prøvingsmetoder og verifisering - Del 3: Reachtrucker med kapasitet opptil og inkludert 10 000 kg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Motordrevne industritrucker - Sikt - Prøvingsmetoder og verifisering - Del 9: Plukketrucker med front- og sidestabling og hevbar førerplattform

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Transportbånd - Prøving av valsens friksjon (ISO 20238:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Motordrevne industritrucker - Sikt - Prøvingsmetoder og verifisering - Del 4: Industritrucker med variabel rekkevidde og kapasitet til og med 10 000 kg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Energieffektivitet for industritrucker - Prøvingsmetoder - Del 4: Trucker med variabel rekkevidde for vanskelig terreng

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Kraner - Motordrevne vinsjer og taljer - Del 2: Motordrevne taljer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kraner — Generell konstruksjon — Del 3-6: Grenseverdier og egnethet for maskiner — Hydrauliske sylindere

SpråkEngelskUtgave: 2018-02 (2021-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Tilgjengelighetskrav for IKT-produkter og -tjenester

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4306-1:2007

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Kraner — Terminologi — Del 1: Generelt

SpråkEngelskUtgave: 4 (2021-07-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 12482:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 635,00 (eks. mva)

Kraner — Overvåking av kraners dimensjonerte bruksperiode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-07-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Lastsikringsutstyr på bilkjøretøyer - Sikkerhet - Del 2: Sikringsutstyr laget av kunstfiber

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-03-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Lastsikringsutstyr på bilkjøretøyer - Sikkerhet - Del 3: Surringkjettinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Lastsikringsutstyr på bilkjøretøyer - Sikkerhet - Del 4: Ståltausurring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Endeavslutninger på ståltau — Sikkerhet — Del 7: Symmetriske kilelåste beslag

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-07-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15620:2021

Standard

NOK 898,00 (eks. mva)

Statiske lagringssystemer av stål — Toleranser, deformasjoner og klaringer

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 974,00 (eks. mva)

Bakløftere — Løfteplattformer for montering på biler — Sikkerhetskrav — Del 1: Bakløftere for varer

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Trucker for vanskelig terreng — Verifikasjon av prøvingsmetoder for sikt — Del 2: Svingbare trucker for vanskelig terreng med variabel rekkevidde (ISO 18063-2:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-09 (2021-10-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13827:2003

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Stålkord-transportbånd - Bestemmelse av horisontal og vertikal forskyvning av stålkorder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kraner - Offshorekraner - Del 2: Flytekraner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 974,00 (eks. mva)

Landbruksmaskiner — Arbeidsplattformer på ujevnt terreng for arbeid i frukthager (WPO) — Sikkerhet

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 23853:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 635,00 (eks. mva)

Kraner — Opplæring av anhukere og signalgivere

SpråkNorskUtgave: 2 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Industritrucker — Sikkerhetskrav og verifikasjon — Del 6: Transportmiddel for last og personer (ISO 3691-6:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 620:2021

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Utstyr og systemer for kontinuerlig transport — Krav til sikkerhet for stasjonære transportbånd for bulkmaterialer

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 23853:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 635,00 (eks. mva)

Kraner — Opplæring av anhukere og signalgivere

SpråkEngelskUtgave: 2 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Sikkerhet ved industritrucker - Manuelt og halvautomatisert kontrollerte trucker - Del 3: Plattformtrucker

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Stålkord transportbånd - Del 4: Vulkaniserte båndskjøter (ISO 15236-4:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Konstruksjon og oppstilling av pedaler på selvdrevne industritrucker styrt av sittende fører - Regler for konstruksjon og oppstilling av pedaler (ISO 21281:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Masseforflytningsmaskiner, traktorer og maskiner for jord- og skogbruk - Setets indekspunkt (ISO 5353:1995 )

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-INSTA 251

Standard

NOK 635,00 (eks. mva)

Lagringsinnretninger - Småvarereoler

Språk: svUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-INSTA 252

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Lagringsinnretninger - Dypstablingsreoler

Språk: svUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-INSTA 253

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Lagringsinnretninger - Grenreoler

Språk: svUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>