NS ICS 65.080

Standardsamling
NOK 48 397,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 65.080: Gjødningsmidler
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 65.080: Fertilizers
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 48 397,50 (eks. mva)
NOK 60 496,88 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 64 530,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 80 662,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (204)

NS-EN 13650:2001

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Ekstraksjon av elementer løselige i kongevann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13651:2001

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Ekstraksjon av elementer løselige i kalsiumklorid/DTPA (CAT)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13652:2001

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Ekstraksjon av elementer løselige i vann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13040:2007

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og vekstmedier - Prøvepreparering for kjemiske og fysiske prøvinger, bestemmelse av tørrstoffinnhold, fuktinnhold og kompaktert bulktetthet målt i laboratorium

SpråkEngelskUtgave: 2 (2008-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13037:2011

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Bestemmelse av pH

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14984:2016

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Kalkingsmidler - Bestemmelse av produktvirkning på pH i jord - Jordinkubasjonsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Prøvetaking og tillaging av prøver - Del 3: Prøvetaking av statiske hauger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Kalkingsmidler - Måling av nøytraliserende verdi - Titrimetriske metoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15961:2017

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Gjødsel - Uttrekking av vannløselig kalsium, magnesium, natrium og svovel i sulfatform

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av kvikksølv fra dampgenerering (VG) etter kongevannoppløsning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av arsen ved induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) etter kongevannoppløsning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14069:2017

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Kalkingsmidler - Benevnelser, spesifikasjoner og merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av kjelaterende stoffer i gjødsel ved kromatografi - Del 2: Bestemmelse av Fe kjelatert med [o,o]-EDDHA, [o,o]-EDDHMA og HBED, eller mengden av kjelaterende stoffer, ved bruk av ioneparkromatografi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av kjelaterende stoffer i gjødsel ved kromatografi - Del 3: Bestemmelse av [S,S]-EDDS ved bruk av ioneparkromatografi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16963:2018

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og sink ved hjelp av ICP-AES

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16964:2018

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Gjødsel - Uttrekking av mikronæringsstoffer i gjødsel ved hjelp av kongevann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16965:2018

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av kobolt, kobber, jern, mangan og sink ved hjelp av flammeatomabsorpsjonsspektrometri (FAAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16962:2018

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Gjødsel - Uttrekking av vannløselige mikronæringsstoffer i gjødsel og fjerning av organiske forbindelser i gjødselekstrakter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17042:2018

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av bor i konsentrasjoner > 10 % ved hjelp av acidimetrisk titrering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17043:2018

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av molybden i konsentrasjoner ≤ 10 % ved hjelp av spektrometri av et kompleks med ammoniumtiocyanat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17041:2018

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av bor i konsentrasjoner ≤ 10 % ved bruk av spektrometri med azometin-H

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Måling av nitrogen - Del 1: Modifisert Kjeldahl-metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Måling av nitrogen - Del 2: Dumas-metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av karbondioksid - Del 2: Metode for kalkingsmidler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-10-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14787:2005

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av vanninnhold - Retningslinjer og anbefalinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14888:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av kadmiuminnhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

ENDRING — Gjødsel — Bestemmelse av støvinnhold

SpråkEngelskUtgave: 2022-01 (2022-02-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler — Bestemmelse av spesifikke parametere

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier — Terminologi

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Organiske jordforbedringsmidler — Bestemmelse av spesifikke parametere

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier — Prøvetaking og tilberedning av prøver

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Dyrkingsmedier — Bestemmelse av spesifikke parametere

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Egenskaper ved kompost og ferment ved bruk i gjødselvarer

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Bestemmelse av klorid

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Påvisning av Vibrio spp.

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Organisk-mineralsk gjødsel — Bestemmelse av chelatert sporelementinnhold og chelatert andel av sporelementer ved behandling med en kationebytter

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Bestemmelse av Rhizobium spp.

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Bestemmelse av konsentrasjon av mikroorganismer

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Påvisning av Listeria monocytogenes

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Påvisning av Staphylococcus aureus

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Organisk-mineralsk gjødsel — Identifisering av chelaterende reagenser — Del 2: Bestemmelse av Fe chelatert med [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA og HBED, eller av mengden chelaterende reagenser ved bruk av ioneparkromatografi

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Organisk og organisk-mineralsk gjødsel — Bestemmelse av spesifikke parametere

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Bestemmelse av mykorrhiza-sopp

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Organisk og organisk-mineralsk gjødsel — Bestemmelse av innholdet av spesifikke elementer ved ICP-AES etter ekstraksjon med vann

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Uorganisk gjødsel — Bestemmelse av chelaterende og kompleksdannende stoffer

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Bestemmelse av spesifikke elementer — Del 1: Opptak ved aqua regia for etterfølgende bestemmelse av elementer

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Organisk og organisk-mineralsk gjødsel — Bestemmelse av uorganisk arsenikkinnhold

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Uorganisk gjødsel — Bestemmelse av spesifikke bufferstoffer

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Organisk, organisk-mineralsk og uorganisk gjødsel — Påvisning av Escherichia coli

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Biostimulanter for planter — Bestemmelse av Azotobacter spp.

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>