NS ICS 65.080

Standardsamling
NOK 48 397,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 65.080: Gjødningsmidler
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 65.080: Fertilizers
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 48 397,50 (eks. mva)
NOK 60 496,88 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 64 530,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 80 662,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (205)

NS-EN 16204:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Næringsmidler - Bestemmelse av lipofile algetoksiner (okadasyretoksiner, yessotoksiner, azaspiracider, pectenotoksiner) i skalldyr og skalldyrprodukter med LC-MS/MS

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16195:2012

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av klorider i fravær av organisk materiale

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16196:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Manganimetrisk bestemmelse av ekstrahert kalsium etter nedbør i form av oksalat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16197:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av magnesium ved atomabsorpsjonsspektrometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16198:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmesle av magnesium ved kompleksometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16199:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av natrium ekstrahert ved flammeemisjonsspektrometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16328:2012

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av 3,4-dimetyl-1H-pyrazolfosfat (DMPP) - Metode med høytrykks-væskekromatografi (HPLC)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16357:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karbonatiske kalkingsmidler - Måling av reaktivitet - Automatisk titreringsmetode med sitronsyre

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12579:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Prøvetaking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12580:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Mengdebestemmelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av chelaterende stoffer i gjødsel ved kromatografi - Del 1: Bestemmelse av EDTA, HEEDTA og DTPA ved ionekromatografi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16651:2015

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av N-(n-butyl)-tiofosfor-syre-triamid (NBPT) og N-(n-propyl) tiofosfor-syre-triamid (NPPT) - Metode ved hjelp av høy-ytelse-væskekromatografi (HPLC)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av sporelementer - Bestemmelse av kadmium, krom, bly og nikkel ved induktivt koblet plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) etter kongevannoppløsning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16847:2016

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av kompleksdannende stoffer i gjødsel - Identifikasjon av heptaglukonsyre ved kromatografi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av sporelementer - Bestemmelse av krom (VI) ved fotometri (metode A) og ved ionebytter-kromatografi med spektrofotometrisk deteksjon (metode B)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14984:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Kalkingsmidler - Bestemmelse av produktvirkning på pH i jord - Jordinkubasjonsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Prøvetaking og tillaging av prøver - Del 3: Prøvetaking av statiske hauger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Kalkingsmidler - Måling av nøytraliserende verdi - Titrimetriske metoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15961:2017

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Gjødsel - Uttrekking av vannløselig kalsium, magnesium, natrium og svovel i sulfatform

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av kvikksølv fra dampgenerering (VG) etter kongevannoppløsning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av arsen ved induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) etter kongevannoppløsning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14069:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kalkingsmidler - Benevnelser, spesifikasjoner og merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av kjelaterende stoffer i gjødsel ved kromatografi - Del 2: Bestemmelse av Fe kjelatert med [o,o]-EDDHA, [o,o]-EDDHMA og HBED, eller mengden av kjelaterende stoffer, ved bruk av ioneparkromatografi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av kjelaterende stoffer i gjødsel ved kromatografi - Del 3: Bestemmelse av [S,S]-EDDS ved bruk av ioneparkromatografi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16963:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og sink ved hjelp av ICP-AES

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16964:2018

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Gjødsel - Uttrekking av mikronæringsstoffer i gjødsel ved hjelp av kongevann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16965:2018

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av kobolt, kobber, jern, mangan og sink ved hjelp av flammeatomabsorpsjonsspektrometri (FAAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16962:2018

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Gjødsel - Uttrekking av vannløselige mikronæringsstoffer i gjødsel og fjerning av organiske forbindelser i gjødselekstrakter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17042:2018

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av bor i konsentrasjoner > 10 % ved hjelp av acidimetrisk titrering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17043:2018

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av molybden i konsentrasjoner ≤ 10 % ved hjelp av spektrometri av et kompleks med ammoniumtiocyanat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17041:2018

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av bor i konsentrasjoner ≤ 10 % ved bruk av spektrometri med azometin-H

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17411:2020

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel — Bestemmelse av perklorat i mineralgjødsel ved væskekromatografi og tandem-massespektrometri (LC-MS/MS)

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel — Bestemmelse av kaldt- og varmtvannsuoppløselig nitrogen i fast, langsomt frigjort urea-formaldehyd og metylen-urea-gjødsel samt bestemmelse av løselighet for næringspolymerer i fosfatbufferløsning med pH 7,5 ved 100 °C

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-01-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel — Bestemmelse av gjødselkorns motstand mot knusing

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Enkeltgjødsel av ammoniumnitrat — Sammenlignende studie om bestemmelse av porøsitet (oljeabsorpsjon)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel — Bestemmelse av støvinnhold

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12047:1996

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Gjødsel - Måling av statisk rasvinkel (ISO 8398:1989 modifisert)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-05-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12048:1996

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Fast mineralgjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av fuktinnhold - Gravimetrisk metode ved tørking ved (105 ± 2)°C (ISO 8190:1992 modifisert)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-11-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1235:1995

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Faste gjødningsstoffer - Prøvesikting (ISO 8397:1988 modifisert)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-09-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Faste gjødningstoffer - Prøvesikting

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1236:1995

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Gjødningsstoffer - Bestemmelse av bulktetthet (løs) (ISO 3944:1992 modifisert)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-09-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1237:1995

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Gjødningsstoffer - Bestemmelse av bulktetthet (sammenpresset) (ISO 5311:1992 modifisert)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-09-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Terminologi - Del 1: Generelle termer

SpråkNorskUtgave: 1 (2000-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Gjødsel og kalkingsmidler - Terminologi - Del 2: Termer knyttet til gjødsel

SpråkNorskUtgave: 1 (2000-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12946:2000

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Kalkingsmidler - Bestemmelse av kalsiuminnhold og magnesiuminnhold - Kompleksometrisk metode (innbefattet rettelsesblad AC:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12947:2000

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Kalkingsmidler - Bestemmelse av magnesiuminnhold ved bruk av atomabsorpsjonsspektrometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-11-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13266:2001

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Saktevirkende gjødsel - Måling av frigjøring av næringsstoffer - Metode for dragert gjødsel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13299:2000

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Gjødsel - Bestemmelse av flytehastighet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13366:2001

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Gjødsel - Behandling med en kationebytter for bestemmelse av innholdet av chelaterte mikronæringsstoffer og den chelaterte andelen av mikronæringsstoff

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-05-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Gjødsel - Påvisning av vanninnhold - (Karl Fischer-metoder) - Del 1: Metanol som ekstraksjonsmedium

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>