NS ICS 65.150

Standardsamling
NOK 5 500,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 65.150: Fiske og fiskeoppdrett
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 65.150: Fishing and fish breeding
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 5 500,00 (eks. mva)
NOK 6 875,00 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 11 348,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 14 185,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (31)

NS 9415:2009

Standard

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9416:2013

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9410:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14757:2015

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Prøvetaking av fisk med garn

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9456:2015

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Visuell registrering av sjøvandrende laksefisk i vassdrag

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Fiskegarn - Garn - Grunnleggende begreper og definisjoner (ISO 1107:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 2906:1975

Standard

NOK 215,00 (eks. mva)

Nett for fiske - Skjæring av knutenett

SpråkNorskUtgave: 1 (1975-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9401:1994

Standard

NOK 215,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Referanse-prøveuttak for bedømmelse av kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (1994-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9401.E

Standard

NOK 215,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Referanse-prøveuttak for bedømmelse av kvalitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9401.F

Standard

NOK 215,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Referanse-prøveuttak for bedømmelse av kvalitet

Språk: FranskUtgave: 1 (1996-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9401.G

Standard

NOK 215,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Referanse-prøveuttak for bedømmelse av kvalitet

Språk: deUtgave: 1 (1996-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9401.S

Standard

NOK 215,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Referanse-prøveuttak for bedømmelse av kvalitet

Språk: esUtgave: 1 (1996-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9402:1994

Standard

NOK 215,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Måling av farge og fett

SpråkNorskUtgave: 1 (1994-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9402.E

Standard

NOK 300,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Måling av farge og fett

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9402.F

Standard

NOK 300,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Måling av farge og fett

Språk: FranskUtgave: 1 (1996-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9402.G

Standard

NOK 300,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Måling av farge og fett

Språk: deUtgave: 1 (1996-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9402.S

Standard

NOK 300,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Måling av farge og fett

Språk: esUtgave: 1 (1996-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9403:1996

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Informasjonsutveksling i oppdrettsnæringen

SpråkNorskUtgave: 1 (1996-11-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9404:1996

Standard

NOK 215,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Trimmings- og skinningsgrader av laksefilet

SpråkNorskUtgave: 1 (1996-11-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9404.E

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Trimmings- og skinningsgrader av laksefilet

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9404.F

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Trimmings- og skinningsgrader av laksefilet

Språk: FranskUtgave: 1 (1996-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9404.G

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Trimmings- og skinningsgrader av laksefilet

Språk: deUtgave: 1 (1996-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9404.S

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Atlantisk laks - Trimmings- og skinningsgrader av laksefilet

Språk: esUtgave: 1 (1996-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14011:2003

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Innsamling av fisk ved bruk av elektrisk fiskeapparat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Nett for fiske - Beskrivelse og betegnelse av knutenett (ISO 1530:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 300,00 (eks. mva)

Nett for fiske - Prøvingsmetode for bestemmelse av maskevidde - Del 2: Maskelengde (ISO 16663-2:2003) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 300,00 (eks. mva)

Nett for fiske - Bestemmelse av maskebruddstyrke (ISO 1806:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Nett for fiske - Bestemmelse av bruddstyrke (ISO 1805:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Nett for fiske - Prøvingsmetode for bestemmelse av maskevidde - Del 1: Maskeåpning (ISO 16663-1:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9415.E:2009

Standard

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Anbefalinger for god praksis for utarbeidelse av planer for klimatilpasning for fiskeri og akvakultur

SpråkEngelskUtgave: 2020-05 (2020-06-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 31