NS ICS 67

Standardsamling
NOK 86 610,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 67: NÆRINGSMIDDELTEKNOLOGI
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 67: Food technology
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 86 610,50 (eks. mva)
NOK 108 263,13 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 173 221,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 216 526,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (605)

NOK 567,00 (eks. mva)

Næringsmidler — Påvisning av matallergener ved molekylærbiologiske metoder — Del 3: Hasselnøtt (Corylus avellana) — Kvalitativ bestemmelse av en spesifikk DNA-sekvens i sjokolade med sanntids PCR

SpråkEngelskUtgave: 2023-02 (2023-03-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 329,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling – Veiledning i bruk av ISO 26000:2010 i næringsmiddelkjeden

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-03-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 615,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2022-05-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Næringsmidler — Påvisning av matallergener ved molekylærbiologiske metoder — Del 4: Peanøtt (Arachis hypogaea) — Kvalitativ bestemmelse av en spesifikk DNA-sekvens i sjokolade med sanntids PCR

SpråkEngelskUtgave: 2023-02 (2023-03-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Næringsmidler — Påvisning av matallergener ved molekylærbiologiske metoder — Del 5: Sennep (Sinapis alba) og soya (Glycine max) — Kvalitativ bestemmelse av en spesifikk DNA-sekvens i kokte pølser ved sanntids PCR

SpråkEngelskUtgave: 2023-02 (2023-03-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Ost — Veiledning om tilberedning av prøver for fysisk og kjemisk prøving (ISO 24223:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann — Påvirkning som følge av migrering — Del 2: Prøvingsmetode for ikke-metalliske og ikke-sementbaserte materialer brukt på stedet

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Fettrike næringsmidler - Bestemmelse av plantevernmidler og polyklorerte bifenyler (PCB) - Del 1: Generelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Fettrike næringsmidler - Bestemmelse av plantevernmidler og polyklorerte bifenyler (PCB) - Del 2: Ekstraksjon av fett, plantevernmidler og PCB, og bestemmelse av fettinnhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Fettrike næringsmidler - Bestemmelse av plantevernmidler og polyklorerte bifenyler (PCB) - Del 3: Rensingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Fettrike næringsmidler - Bestemmelse av plantevernmidler og polyklorerte bifenyler (PCB) - Del 4: Bestemmelse, bekreftende prøvinger, diverse

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1541:2001

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet på kontakt med næringsmidler - Bestemmelse av formaldehyd i vannekstrakt

SpråkEngelskUtgave: 3 (2001-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Animalske og vegetabilske fett og oljer — Bestemmelse av fettsyrebundne klorpropandioler (MCPD) og glycidol ved GC/MS — Del 1: Metode med hurtig alkalisk transesterifikasjon og måling for 3-MCPD og differansemåling for glycidol (ISO 18363-1:2015)

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Animalske og vegetabilske fett og oljer — Bestemmelse av fettsyrebundne klorpropandioler (MCPD) og glycidol ved GC/MS — Del 3: Metode med hurtig alkalisk transesterifikasjon og måling for 2-MCPD, 3-MCPD og glycidol (ISO 18363-3:2017)

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1784:2003

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Matvarer - Påvisning av bestrålt mat inneholdende fett - Gasskromatografisk analyse av hydrokarboner

SpråkEngelskUtgave: 2 (2003-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1785:2003

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Matvarer - Påvisning av bestrålt mat inneholdende fett - Gasskromatografisk/massespektrometrisk analyse av 2-alkylsyklobutanoner

SpråkEngelskUtgave: 2 (2003-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1786:1996

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Matvarer - Påvisning av bestrålt mat inneholdende ben - ESR-spektroskopimetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-05-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1788:2001

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Næringsmidler - Termoluminescenspåvisning av bestrålt mat som silkatmineraler kan bli isolert fra

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1900:1998

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Ikke-metallisk bordservise - Terminologi

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-09-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Næringsmidler - Bestemmelser av sulfittinnhold - Del 1: Optimalisert Monier-Williamsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-09-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Næringsmidler - Bestemmelser av sulfittinnhold - Del 2: Enzymatisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-09-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Ost og smelteost, kaseiner og kaseinater — Bestemmelse av fettinnhold — Gravimetrisk metode (ISO 23319:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13708:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Matvarer — Bestemmelse av bestrålt mat som inneholder krystallinsk sukker, ved bruk av ESR-spektroskopi

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Glasserte emaljer og porselensemaljer — Migrasjon fra emaljerte gjenstander i kontakt med næringsmidler — Prøvingsmetoder og grenser (ISO 4531:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-05-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Næringsmidler — Bestemmelse av plantevernmiddelrester ved etylacetatekstraksjon ved bruk av GC- og LC-MS/MS (SweEt)

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1787:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Matvarer — Påvisning av bestrålt mat inneholdende cellulose ved ESR-spektroskopi

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 601:2004

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Støpelegeringer - Kjemisk sammensetning av støpelegeringer brukt i kontakt med mat

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 602:2004

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Plastisk bearbeidede aluminiumlegeringer - Kjemisk sammensetning av halvfabrikata som brukes ved fabrikasjon av gjenstander brukt i kontakt med mat

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 631-1:1993

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Beholdere for storhusholdning (catering) - Del 1: Størrelser på beholdere

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 631-2:1999

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Matleveringsbeholdere - Del 2: Dimensjoner på tilbehør og understøttelser

SpråkEngelskUtgave: 2 (1999-10-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 645:1993

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet for kontakt med næringsmidler - Kaldtvannsekstraksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 647:1993

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet for kontakt med næringsmidler - Varmtvannsekstraksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Fiskeoljer i triglyseridform (TG) — Krav til sensorisk kvalitet

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2022-05-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Fiskeoljer i triglyseridform (TG) — Krav til sensorisk kvalitet

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2022-05-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Fiskeoljer i triglyseridform (TG) — Krav til sensorisk kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-05-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — Fiskeoljer i triglyseridform (TG) — Krav til sensorisk kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-05-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler — Plast — Del 2: Prøvingsmetoder for totalmigrasjon til olivenolje

SpråkEngelskUtgave: 2022-07 (2022-08-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14111:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fett- og oljederivater — Fettsyremetylestere (FAME) — Bestemmelse av jodinnhold

SpråkEngelskUtgave: 2022-06 (2022-07-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 920:2000

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet for kontakt med næringsmidler - Bestemmelse av tørrstoffinnhold i en vannekstrakt

SpråkEngelskUtgave: 3 (2000-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12355:2022

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Næringsmiddelmaskiner — Maskiner for avsvoring, flåing og hinneavtaging — Sikkerhets- og hygienekrav

SpråkEngelskUtgave: 2022-07 (2022-08-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13732:2022

Standard

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Næringsmiddelmaskiner — Gårdstanker for kjøling av melk — Krav til ytelse, sikkerhet og hygiene

SpråkEngelskUtgave: 2022-07 (2022-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17644:2022

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Næringsmidler — Bestemmelse av matallergener ved væskekromatografi — Massespektrometri (LC-MS) — Generelle betraktninger

SpråkEngelskUtgave: 2022-07 (2022-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13885:2022

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Næringsmiddelmaskiner — Klippemaskiner — Sikkerhets- og hygienekrav

SpråkEngelskUtgave: 2022-07 (2022-08-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Naturlig stivelse - Bestemmelse av stivelsesinnhold - Ewers polarimetriske metode (ISO 10520:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Animalske og vegetabilske fett og oljer - Bestemmelse av alkalitet (ISO 10539:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Alger og algeprodukter — Næringsmiddel- og fôranvendelser: Generell oversikt over grenser, prosedyrer og analytiske metoder

SpråkEngelskUtgave: 2022-08 (2022-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer — Stoffer i plast med begrensinger — Del 3: Prøvingsmetoder for totalmigrasjon i evaporable simulanter

SpråkEngelskUtgave: 2022-08 (2022-08-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Stivelse og modifiserte stivelsesprodukter - Tungmetallinnhold - Del 1: Bestemmelse av arseninnhold ved atomabsorpsjonsspektrometri (ISO 11212-1:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-09-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>