NS ICS 67.250

Standardsamling
NOK 18 537,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 67.250: Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 67.250: Materials and articles in contact with foodstuffs
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 18 537,00 (eks. mva)
NOK 23 171,25 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 24 716,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 30 895,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (81)

NOK 567,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler - Sensorisk analyse - Del 1: Lukt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler - Sensorisk analyse - Del 2: Smaksoverføring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15845:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Papir og papp - Bestemmelse av cytotoksisitet av vannholdige ekstrakter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16453:2014

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Papirmasse, papir og papp - Bestemmelse av ftalater i ekstrakter fra papir og papp

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning av drikkevann - Påvirkning ved migrering - Del 1: Prøving av fabrikkframstilte produkter laget av eller som inneholder organiske eller glassaktige materialer (porselen / glassaktig emalje)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14718:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Påvirkning av organiske materialer på drikkevann - Bestemmelse av klorininnhold - Prøvingsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15768:2015

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann - GC-MS-identifikasjon av vannløselige organiske forbindelser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Bestikk og bordservise - Del 9: Krav til keramiske kniver (ISO 8442-9:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1420:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innflytelse av organiske materialer på drikkevann til mennesker - Bestemmelse av odør- og smaksvurdering av vann i rørsystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Utstyrs mekaniske holdbarhet ved maskinoppvask - Del 1: Referansemetode for prøving av husholdningsartikler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Utstyrs mekaniske holdbarhet ved maskinoppvask - Del 2: Kontroll av ikke-metalliske artikler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-03-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12980:2000

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Ikke-metalliske gjenstander for matlevering og industriell bruk - Prøvingsmetode for bestemmelse av slagstyrke

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-08-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Stoffer i plast med begrensinger - Del 1: Veiledning til prøvingsmetoder for den spesifikke migreringen av stoffer fra plast til næringsmidler og næringsmiddelsimulanter og bestemmelsen av stoffer i plast og valget av betingelser for eksponering av næringsmiddelsimulanter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Stoffer i plast med begrensinger - Del 2: Bestemmelse av tereftalsyre i næringsmiddelsimulanter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Stoffer i plast med begrensinger - Del 3: Bestemmelse av akrylnitril i næringsmidler og næringsmiddelsimulanter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Stoffer i plast med begrensinger - Del 4: Bestemmelse av 1,3-butadien i plast

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Stoffer i plast med begrensinger - Del 5: Bestemmelse av vinylidenklorid i næringsmiddelsimulanter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Stoffer i plast med begrensinger - Del 6: Bestemmelse av vinylidenklorid i plast

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Stoffer i plast med begrensinger - Del 7: Bestemmelse av monoetylenglykol og dietylenglykol i næringsmiddelsimulanter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Stoffer i plast med begrensinger - Del 8: Bestemmelse av isocyanater i plast

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13258:2003

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Prøvingsmetoder for bestandighet mot krakelering av keramiske gjenstander

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13676:2001

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Polymerbelagt papir og papp beregnet på kontakt med mat - Påvisning av små hull

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i berøring med mat - Silikatoverflater - Del 1: Bestemmelse av frigivelse av bly og kadmium fra keramiske produkter

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-11-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i berøring med mat - Silikatoverflater - Del 2: Bestemmelse av frigivelse at bly og kadmium fra ikke-keramiske silikatoverflater

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-11-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann — Påvirkning som følge av migrering — Del 4: Prøvingsmetode for vannbehandling med membraner

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14233:2002

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Plast - Temperatur ved grensesnittet mellom plast og matvare - Bestemmelse av temperaturen til plastmaterialer og -artikler ved grensesnittet mellom plast og matvare under oppvarming i mikrobølgeovn og konvensjonell komfyr for å velge egnet tamperatur for migrasjonsprøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14338:2003

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet på kontakt med næringsmidler - Vurdering av migrasjon fra papir og papp ved bruk av modifisert polyfenylenoksid (MPPO) som simuleringsmiddel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14481:2003

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Plast - Prøvingsmetoder for bestemmelse av fettkontakt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-08-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann — Påvirkning som følge av migrering — Del 2: Prøvingsmetode for ikke-metalliske og ikke-sementbaserte materialer brukt på stedet

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1541:2001

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet på kontakt med næringsmidler - Bestemmelse av formaldehyd i vannekstrakt

SpråkEngelskUtgave: 3 (2001-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1900:1998

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Ikke-metallisk bordservise - Terminologi

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-09-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Glasserte emaljer og porselensemaljer — Migrasjon fra emaljerte gjenstander i kontakt med næringsmidler — Prøvingsmetoder og grenser (ISO 4531:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-05-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 601:2004

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Støpelegeringer - Kjemisk sammensetning av støpelegeringer brukt i kontakt med mat

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 602:2004

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Plastisk bearbeidede aluminiumlegeringer - Kjemisk sammensetning av halvfabrikata som brukes ved fabrikasjon av gjenstander brukt i kontakt med mat

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 631-1:1993

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Beholdere for storhusholdning (catering) - Del 1: Størrelser på beholdere

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 631-2:1999

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Matleveringsbeholdere - Del 2: Dimensjoner på tilbehør og understøttelser

SpråkEngelskUtgave: 2 (1999-10-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 645:1993

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet for kontakt med næringsmidler - Kaldtvannsekstraksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 647:1993

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet for kontakt med næringsmidler - Varmtvannsekstraksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler — Plast — Del 2: Prøvingsmetoder for totalmigrasjon til olivenolje

SpråkEngelskUtgave: 2022-07 (2022-08-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 920:2000

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Papir og papp beregnet for kontakt med næringsmidler - Bestemmelse av tørrstoffinnhold i en vannekstrakt

SpråkEngelskUtgave: 3 (2000-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer — Stoffer i plast med begrensinger — Del 3: Prøvingsmetoder for totalmigrasjon i evaporable simulanter

SpråkEngelskUtgave: 2022-08 (2022-08-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Spisebestikk og bordservise - Del 1: Krav til bestikk for tilberedning av mat (ISO 8442-1:1997) (innbefattet rettelsesblad AC:1999)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Spisebestikk og bordservise - Del 2: Krav til bestikk av rustfritt stål og forsølvet bestikk (ISO 8442-2:1997) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Spisebestikk og bordservise - Del 3: Krav til forsølvet bordservise og dekorativt servise (ISO 8442-3:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Spisebestikk og bordservise - Del 4: Krav til forgyllet spisebestikk (ISO 8442-4:1997) (innbefattet rettelsesblad AC:1999)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Spisebestikk og bordservise - Del 5: Krav til kniveggers skarphet og holdbarhet ved bruk, med tilhørende prøvingsmetode (ISO 8442-5:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Spisebestikk og bordservise - Del 6: Bordservise i sølvplett beskyttet av lakk (ISO 8442-6:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-04-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Spisebestikk og bordservise - Del 7: Krav til spisebestikk i sølv, andre edelmetaller og deres legeringer (ISO 8442-7:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-04-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer - Spisebestikk og bordservise - Del 8: Krav til bordservise og dekorativt servise i sølv (ISO 8442-8:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-04-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15136:2006

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - Visse epoksyderivater med begrensninger - Bestemmelse av BADGE, BFDGE og deres hydroksy- og klorderivater i næringsmiddelsimulanter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>