NS ICS 71

Standardsamling
NOK 74 351,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 71: KJEMITEKNIKK
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 71: Chemical technology
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 74 351,50 (eks. mva)
NOK 92 939,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 148 703,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 185 878,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (460)

NS-EN 13623:2020

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika — Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av bakteriedrepende aktivitet mot Legionella av kjemiske desinfeksjonsmidler for vannførende systemer — Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-11-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Konversjon av data for sammensetning av gassblandinger (ISO 14912:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 390,00 (eks. mva)

Avtrekksskap - Del 2: Krav til sikkerhet og ytelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-08-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for sveising - Gasser og gassblandinger for smeltesveising og beslektede metoder (ISO 14175:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for sveising - Gasser og gassblandinger for smeltesveising og beslektede metoder (ISO 14175:2008)

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2008-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Avtrekksskap - Del 7: Avtrekksskap for høy varme- og syrebelastning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Diagrammer for kjemisk og petrokjemisk industri - Del 1: Spesifikasjon av diagrammer (ISO 10628-1:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Tilberedning av kalibreringsgassblandinger - Del 1: Gravimetrisk metode for klasse I-blandinger (ISO 6142-1:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16736:2015

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Vurdering av helserisiko ved kjemiske stoffer - Krav til opplæringstilbud

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori F1, F2 og F3 - Del 2: Kategorier og typer av fyrverkeri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori F1, F2 og F3 - Del 1: Terminologi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori F1, F2 og F3 - Del 5: Krav til konstruksjon og ytelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori F1, F2 og F3 - Del 3: Minimumskrav til merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori F1, F2 og F3 - Del 4: Prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Biobaserte produkter - Biobasert innhold - Del 1: Bestemmelse av biobasert innhold ved bruk av radiokarbonanalyse og elementanalyse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16265:2015

Standard

NOK 1 075,00 (eks. mva)

Pyrotekniske artikler - Andre pyrotekniske artikler - Tenningsenheter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Bestemmelse av Staphylococcus aureus (ISO 22718:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 390,00 (eks. mva)

Laboratorieglass - Konisk slipte kokekolber (ISO 4797:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Bestemmelse av Escherichia coli (ISO 21150:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Bestemmelse av Candida albicans (ISO 18416:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Laboratorieutstyr - Vakuumisolerte beholdere for varmeisolering (ISO 16496:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 390,00 (eks. mva)

Laboratorieutstyr av glass - Flasker - Del 1: Flasker med skrukork (ISO 4796-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 878:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Aluminiumsulfat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 887:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Aluminiumjern(III)sulfat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 882:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Natriumaluminat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1657:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av soppdrepende eller gjærsoppdrepende effekt av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika brukt i veterinærområdet - Prøvingsmetoder og krav (fase 2, trinn 1)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12678:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Kaliumperoksomonosulfat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12671:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Klorindioksid generert på stedet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 938:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Natriumkloritt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12672:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Kaliumpermanganat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 937:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Klor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 902:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Hydrogenperoksid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 939:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Saltsyre

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 46-1:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den forebyggende virkningen mot nyklekkede larver av Hylotrupes bajulus (Linne) - Del 1: Overflatepåføring (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 49-1:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den beskyttende effekten mot Anobium punctatum (De Geer) (stripet borebille) ved egglegging og overlevelse av larve - Del 1: Overflatepåføring (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 46-2:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den forebyggende virkningen mot nyklekkede larver av Hylotrupes bajulus (Linne) - Del 2: Eggdrepende effekt (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Utstyr og produkter for vinterdrift av veier - Avisingsmidler - Del 1: Natriumklorid - Krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 47:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av de toksiske verdiene mot larver av Hylotrupes bajulus (Linne) - Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Utstyr og produkter for vinterdrift av veier - Avisingsmidler - Del 2: Kalsiumklorid og magnesiumklorid - Krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 599-2:2016

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Effektiviteten til trebeskyttelsesmidler som bestemt ved biologisk prøving - Del 2: Etikettering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16877:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Dyrefôr - Metoder for prøvetaking og analyse - Bestemmelse av T-2- og HT-2-giftstoffer, deoksynivalenol og zearalenon i fôrmidler og fôrblandinger med LC-MS

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16640:2017

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Biobaserte produkter - Biobasert karboninnhold - Bestemmelse av biobasert karboninnhold ved bruk av radiokarbonmetoden

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Retningslinjer for risikovurdering og identifikasjon av produkter med lav mikrobiologisk risiko (ISO 29621:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Halvbrent dolomitt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Behandling av kalibreringsgasser og gassblandinger - Retningslinjer (ISO 16664:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Biobaserte produkter - Biobasert karboninnhold - Bestemmelse av biobasert karboninnhold ved bruk av radiokarbonmetoden

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12485:2017

Standard

NOK 779,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Kalsiumkarbonat, kalsinert dolomitt, halvbrent dolomitt, magnesiumoksid, kalsium magnesiumkarbonat og dolomittkalk - Prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Telling og påvisning av aerobe mesofile bakterier (ISO 21149:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Telling av gjær og mugg (ISO 16212:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>