NS ICS 71

Standardsamling
NOK 74 351,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 71: KJEMITEKNIKK
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 71: Chemical technology
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 74 351,50 (eks. mva)
NOK 92 939,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 148 703,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 185 878,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (475)

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Undersøkelse og behandling av analytisk systematisk avvik (ISO 15796:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Behandling av kalibreringsgasser og gassblandinger - Retningslinjer (ISO 16664:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Tilberedning av kalibreringsgassblandinger ved hjelp av dynamiske volumetriske metoder - Del 10: Gjennomtrengningsmetode (ISO 6145-10:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Tilberedning av kalibreringsgassblandinger ved hjelp av dynamiske volumetriske metoder - Del 11: Elektrokjemisk generering (ISO 6145-11:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Tilberedning av kalibreringsgassblandinger ved hjelp av dynamiske volumetriske metoder - Del 4: Kontinuerlig sprøyteinjeksjonsmetode (ISO 6145-4:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Tilberedning av kalibreringsgassblandinger ved hjelp av dynamiske volumetriske metoder - Del 8: Diffusjonsmetode (ISO 6145-8:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gummislanger og slangeforbindelser for transport av vannfri ammoniakk - Spesifikasjoner (ISO 5771:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Laboratorieglass - Enkle volumpipetter (ISO 648:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Laboratorieutstyr av plast - Petriskåler for engangsbruk for mikrobiologiske prosedyrer (ISO 24998:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15647:2009

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Overflateaktive stoffer - Bestemmelse av virkningen av spredning av overflateaktive stoffer på pulver

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12903:2009

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Produkter brukt til behandling av drikkevann - Aktivert kull i pulverform

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12907:2009

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Produkter brukt til behandling av drikkevann - Pyrolysekullmateriale

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Produkter brukt til behandling av drikkevann - Granulært aktivert karbon - Del 1: Opprinnelig, granulært aktivert karbon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Produkter brukt til behandling av drikkevann - Granulært altivert karbon - Del 2: Reaktivert, granulært aktivert karbon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13753:2009

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Produkter brukt til behandling av drikkevann - Granulert aktivert aluminiumoksid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13754:2009

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Produkter brukt til behandling av drikkevann - Bentonitt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Nøddusjer - Del 3: Kroppsdusjer uten vanntilkobling

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Nøddusjer - Del 4: Øyedusjer uten vanntilkobling

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Tensider - Vaskemidler - Bestemmelse av anionaktivt stoff, hydrolyserbart og ikke-hydrolyserbart i surt miljø (ISO 2870:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Overflateaktive stoffer - Sulfatholdige etoksylerte alkoholer og alkylfenoler - Bestemmelse av ikke-sulfatholdig innhold (ISO 8799:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1405:2009

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Natriumalginat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 973:2009

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Natriumklorid for regenerering av ionebyttere

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Mikroprosessteknikk - Terminologi (ISO 10991:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Sentrifugalpumper for petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri (ISO 13709:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Tensider - Vaskemidler - Bestemmelse av mengde kationaktivt stoff - Del 1: Kationaktivt stoff med høy molekylvekt (ISO 2871-1:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Tensider - Vaskemidler - Bestemmelse av mengde kationaktivt stoff - Del 2: Kationaktivt stoff med lav molekylvekt (mellom 200 og 500) (ISO 2871-2:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1278:2010

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Ozon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13177:2010

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Metanol

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Kreosot og kreosotimpregnert trevirke - Metoder for prøvetaking og analyse - Del 1: Prosedyre for prøvetaking av kreosot

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Kreosot og kreosotimpregnert trevirke - Metoder for prøvetaking og analyse - Del 2: Prosedyre for uttaking av kreosotprøve fra kreosotimpregnert trevirke for påfølgende analyse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Kreosot og kreosotimpregnert trevirke - Metoder for prøvetaking og analyse - Del 3: Bestemmelse av innholdet av benzo[a]pyren i kreosot

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Kreosot og kreosotimpregnert virke - Metoder for prøvetaking og analyse - Del 4: Bestemmelse av innholdet av vannoppløselige fenoler i kreosot

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12490:2010

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Trykkimpregnert heltre - Inntrenging og opptak av kreosot i impregnert trevirke

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15795:2010

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Naturlige uekspanderte aluminiumsilikater

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for sveising - Gasser og gassblandinger for smeltesveising og beslektede metoder (ISO 14175:2008)

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2008-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Tilberedning av kalibreringsgassblandinger ved hjelp av dynamiske volumetriske metoder - Del 5: Kappilært kalibreringsutstyr (ISO 6145-5:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Gassanalyse - Tilberedning av kalibreringsgassblandinger ved hjelp av dynamiske volumetriske metoder - Del 9: Metningsmetode (ISO 6145-9:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12829:2011

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Overflateaktive stoffer - Bearbeiding av vann med kjent kalsium- og magnesiumhardhet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Laboratorieglass - Eksikatorer (ISO 13130:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Laboratorie glass - Petriskåler (ISO 13132:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 152:2011

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av beskyttelseseffektiviteten ved behandling mot blåved - Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16003:2011

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Kalsiummagnesiumkarbonat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16004:2011

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Magnesiumoksid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Avtrekksskap - Del 7: Avtrekksskap for høy varme- og syrebelastning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16037:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Natriumhydrogensulfat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16038:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av vann i svømmebasseng - Natriumhydrogensulfat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 890:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann - Jern(III)sulfat

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13752:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Produkter brukt til behandling av drikkevann - Mangandioksid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori 4 - Del 1: Terminologi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori 4 - Del 4: Minstekrav til merking og bruksanvisning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>