NS ICS 77.160

Standardsamling
NOK 13 638,75 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 77.160: Pulvermetallurgi
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 77.160: Powder metallurgy
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 13 638,75 (eks. mva)
NOK 17 048,44 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 18 185,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 22 731,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (59)

NOK 567,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Strekkprøvelegemer (ISO 2740:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av tverrbruddstyrke (ISO 3327:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av totalt karboninnhold - Gravimetrisk metode (ISO 3907:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av uløselig (fritt) karbon - Gravimetrisk metode (ISO 3908:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Ugjennomtrengelige sintrede metalliske materialer og hardmetaller - Bestemmelse av densitet (ISO 3369:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Bestemmelse av hardhet og mikrohardhet (ISO 4498:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av kalsium, kobber, jern, kalium, magnesium, mangan, natrium, nikkel og sink i kobolt metallpulver - Flammeatomabsorbsjonsspektrometrisk metode (ISO 11876:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av densiteten ved sammenbanking (ISO 3953:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1369:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Støperiteknikk - Magnetpartikkelprøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Tilberedning av prøver for kjemiske analyser ved bestemmelse av karboninnhold (ISO 7625:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Smørende metallpulverblandinger - Bestemmelse av smøremiddelinnhold - Soxhlet-ekstraksjonsmetode (ISO 13944:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av (magnetiserings-) koersivitet (ISO 3326:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Sintrede, metalliske sprøytestøpte materialer - Spesifikasjoner (ISO 22068:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Prøvestaver for utmattingsprøving (ISO 3928:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av syreuoppløselige bestanddeler i jern-, kopper-, tinn- og bronsepulvere (ISO 4496:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere, unntatt pulvere for hardmetaller - Bestemmelse av kompressibilitet i enakset sammenpressing (ISO 3927:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere, unntatt pulvere for hardmetaller - Bestemmelse av dimensjonsendringer i forbindelse med sammenpressing og sintring (ISO 4492:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Slagprøvelegeme uten skår (ISO 5754:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Sammenpressingsprøving (ISO 4506:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av flyteevne ved hjelp av en kalibrert trakt (Hall-strømningsmåler) (ISO 4490:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av romdensitet - Del 1: Traktmetode (ISO 3923-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Metallografisk bestemmelse av mikrostruktur - Del 3: Måling av mikrostrukturelle egenskaper i Ti (C, N) og hardmetaller basert på WC/kubisk karbid (ISO 4499-3:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Metallografisk bestemmelse av mikrostruktur - Del 4: Karakterisering av porøsitet, karbondefekter og etafaseinnhold (ISO 4499-4:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Sintrede, metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Gjennomtrengelige, sintrede, metalliske materialer - Bestemmelse av densitet, oljeinnhold og åpen porøsitet (ISO 2738:1999)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Bestemmelse av tverrbruddstyrke (ISO 3325:1996)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Bestemmelse av tverrbruddstyrke - Endringsblad 1: Nøyaktighets-utsagn (ISO 3325:1996/Amd.1:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer — Spesifikasjoner (ISO 5755:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-11-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av oksygeninnhold ved reduksjonsmetoder - Del 2: Massetap ved hydrogenreduksjon (hydrogentap) (ISO 4491-2:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 3312:1987

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer og hardmetaller - Bestemmelse av elastisitetsmodul - (= EN 23312:1993) (ISO 3312:1987)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 3909:1976

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av kobolt - Potensiometrisk metode - (= EN 23909:1993) (ISO 3909:1976)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av opptredende densitet - Del 2: Scotts volumetriske metode - (= EN 23923-2:1993) (ISO 3923-2:1981)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 3995:1985

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av pressfastheten ved tverrbruddprøving av rektangulære pressede emner - (= EN 23995:1993) (ISO 3995:1985)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4003:1977

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Gjennomtrengelige (permeable) sintrede metalliske materialer - Bestemmelse av porestørrelse ved gassblåsing - (= EN 24003:1993) (ISO 4003:1977)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av oksygeninnhold med reduksjonsmetode - Del 1: Generelle retningslinjer - (= EN 24491-1:193) (ISO 4491-1:1989)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4501:1978

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av titan - Fotometrisk peroksidmetode - (= EN 24501:1993) (ISO 4501:1978)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4503:1978

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av innholdet av metalliske grunnstoffer ved røntgenfluorescens - Smeltemetode - (= EN 24503:1993) (ISO 4503:1978)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 4883:1978

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Bestemmelse av innholdet av metalliske grunnstoffer ved røntgenfluorescens - Oppløsningsmetode - (= EN 24883:1993) (ISO 4883:1978)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 5754:1978

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Sintrede metalliske materialer, unntatt hardmetaller - Slagprøvelegeme uten skår - (= EN 25754:1993) (ISO 5754:1978

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Kjemisk analyse ved flammeatomabsorpsjonsspektrometri - Del 1: Generelle krav - (= EN 27627-1:1993) (ISO 7627-1:1983)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Kjemisk analyse ved flammeatomabsorpsjonsspektrometri - Del 2: Bestemmelse av kalsium-, kalium-, magnesium- og natriuminnhold fra 0,001 til 0,02 % (m/m) - (= EN 27627-2:1993) (ISO 7627-2:1983)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Kjemisk analyse ved flammeatomabsorpsjonsspektrometri - Del 3: Bestemmelse av kobolt-, jern-, mangan- og nikkelinnhold fra 0,01 til 0,5% (m/m) - (= EN 27627-3:1993) (ISO 7627-3:1983)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Kjemisk analyse ved flammeatomabsorpsjonsspektrometri - Del 4: Bestemmelse av molybden-, titan- og vanadiuminnhold fra 0,01 til 0,5 % (m/m) - (= EN 27627-4:1993) (ISO 7627-4:1983)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Kjemisk analyse ved flammeatomabsorpsjonsspektrometri - Del 5: Bestemmelse av kobolt-, jern-, mangan-, molybden-, nikkel-, titan- og vanadiuminnhold fra 0,5 til 2 % (m/m) - (= EN 27627-5:1993) (ISO 7627-5:1983)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Kjemisk analyse ved flammeatomabsorpsjonsspektrometri - Del 6: Bestemmelse av krominnhold fra 0,01 til 2 % (m/m) - (= EN 27627-6:1993) (ISO 7627-6:1985)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Hardmetaller - Rockwellhardhetsprøving (A-skala) - Del 2: Tilvirkning og kalibrering av standard prøveblokker (ISO 3738-2:1988)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Metalliske pulvere - Bestemmelse av oksygeninnhold ved reduksjonsmetoder - Del 3: Hydrogenreduserende oksygen (ISO 4491-3:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Sintrede jernmetaller, oppkullet eller karbonitrert - Bestemmelse og verifisering av settherdingsdybde ved mikrohardhetsprøving (ISO 4507:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Pulver for pulver-metallurgiske prosesser - Prøvetaking (ISO 3954:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Hardmetaller — Slitasjeprøvinger for hardmetaller (ISO 28080:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Pulvermetallurgi - Terminologi (ISO 3252:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>