NS ICS 79.040

Standardsamling
NOK 26 426,25 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 79.040: Tre og trelast
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 79.040: Wood, sawlogs and sawn timber
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 26 426,25 (eks. mva)
NOK 33 032,81 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 35 235,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 44 043,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (64)

NS-EN 15228:2009

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Konstruksjonstrevirke - Beskyttende behandling av konstruksjonstrevirke mot biologisk angrep

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 975-1:2009

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Skurlast - Sortering etter løvtrevirkets utseende - Del 1: Eik og bøk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Sortering av rundtømmer av bartre - Del 2: Furu

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tømmer og skurlast - Tillatte avvik og anbefalte dimensjoner - Del 1: Skurlast av bartre

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1315:2010

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Klassifisering av tømmer etter dimensjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

SN/TS 3079:2010

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Styrkesortert konstruksjonsvirke og lekter - Dimensjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Nordiske regler for visuell styrkesortering av trelast

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Skurlast - Sortering etter løvtrevirkets utseende - Del 1: Eik og bøk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

SN/TS 3188:2011

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Trykkimpregnerte terassebord

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Jernbane - Spor - Sviller og underliggere av tre

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1912:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Konstruksjonstrevirke - Fasthetsklasser - Tilordning av visuelle sorteringsklasser og treslag

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tømmer av løvtre - Klassifisering etter kvalitet - Del 1: Eik og bøk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tømmer av løvtre - Klassifisering etter kvalitet - Del 2: Poppel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 335:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Holdbarhet av tre og trebaserte produkter - Bruksklasser: Definisjoner, anvendelse på heltre og trebaserte plater

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Konstruksjonstrevirke - Fasthetsklasser - Tilordning av visuelle sorteringsklasser og treslag

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 336:2013

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Konstruksjonstrevirke - Størrelser, tillatte avvik

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16449:2014

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkter - Beregning av biogent karboninnhold i tre og omdanning til karbondioksid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15497:2014

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Fingerskjøtt konstruksjonsvirke - Ytelseskrav og laveste produksjonskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3512:2014

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Måling av fukt i trekonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Nordiske regler for visuell styrkesortering av trelast

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 350:2016

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Prøving og klassifisering av motstandsevnen mot biologisk påvirkning til tre- og trebaserte materialer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 599-2:2016

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Effektiviteten til trebeskyttelsesmidler som bestemt ved biologisk prøving - Del 2: Etikettering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16873:2016

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Veiledning for forvaltning av vannmettet tre i områder på land av arkeologisk betydning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14298:2017

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Skurlast - Vurdering av tørkekvalitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Tømmer og skurlast - Målemetoder - Del 3: Egenskaper og biologisk nedbryting

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 338:2016

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Konstruksjonstrevirke - Fasthetsklasser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16737:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Konstruksjonstrevirke - Visuell styrkesortering av tropisk løvtre

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14358:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trekonstruksjoner - Beregning og verifisering av karakteristiske verdier

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Tømmer og skurlast - Metode for måling av dimensjoner - Del 1: Skurlast

SpråkNorskUtgave: 1 (1997-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1312:1997

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Tømmer og skurlast - Bestemmelse av volumet av et skurlastparti

SpråkNorskUtgave: 1 (1997-11-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tømmer og skurlast - Tillatte avvik og anbefalte dimensjoner - Del 2: Skurlast av løvtre (innbefattet rettelsesblad AC:1999)

SpråkNorskUtgave: 1 (1999-07-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Fuktinnhold i et virkestykke av skurlast - Del 1: Bestemmelse ved tørkemetode (innbefattet rettelsesblad AC:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Fuktinnhold i et virkestykke av skurlast - Del 2: Bestemmelse ved elektrisk motstandsmåling (innbefattet rettelsesblad AC:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Fuktinnhold i et skurlaststykke - Del 3: Estimering ved kapasitansmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13556:2003

Standard

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Tømmer og skurlast - Nomenklatur for treslag brukt i Europa

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2003-08-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14251:2003

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Konstruksjonstømmer - Prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1438:1998

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Symboler for trelast og trebaserte produkter

SpråkNorskUtgave: 1 (1999-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Skurlast - Sortering av bartrevirke etter utseende - Del 1: Gran, edelgran, furu, Douglas-gran og lerk (innbefattet endringsblad A1:2002)

SpråkNorskUtgave: 1 (2002-11-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Trekonstruksjoner — Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt — Del 3: Maskinell sortering; tilleggskrav for produsentens produksjonskontroll

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14734:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Bestemmelse av impregnerbarhet for tresorter som skal behandles med trebeskyttelsesmidler — Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 2022-06 (2022-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Trekonstruksjoner — Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt — Del 2: Maskinell sortering; Tilleggskrav for typeprøving

SpråkEngelskUtgave: 2022-06 (2022-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 975-2:2004

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Skurlast - Sortering etter løvtrevirkets utseende - Del 2: Poppel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-10-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Konstruksjonstrevirke — Bestemmelse av karakteristiske verdier for mekaniske egenskaper og densitet

SpråkEngelskUtgave: 2022-06 (2022-08-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 329,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Q: Tømrerarbeider

SpråkNorskUtgave: 5 (2022-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Q: Tømrerarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Bestemmelse av impregnerbarhet for tresorter som skal behandles med trebeskyttelsesmidler — Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 2023-01 (2023-01-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 460:2023

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Veiledning om ytelse

SpråkEngelskUtgave: 2023-02 (2023-02-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tømmer og skurlast - Metode for måling av dimensjoner - Del 2: Tømmer - Krav for måling og regler for volumberegning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Feltprøving og akselert kondisjoneringsprøving (FACT) av trebeskyttelsesmidler uten kontakt med bakken

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet- Kvantitativ bestemmelse av pentaklorfenol i tre - Gasskromatografisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>