NS ICS 79.060

Standardsamling
NOK 32 655,75 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 79.060: Trebaserte plater
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 79.060: Wood-based panels
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 32 655,75 (eks. mva)
NOK 40 819,69 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 43 541,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 54 426,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (84)

NOK 2 179,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Q: Tømrerarbeider

SpråkNorskUtgave: 5 (2022-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Q: Tømrerarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 312:2010

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Sponplater - Klassifiseringskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 320:2011

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Sponplater og fiberplater - Bestemmelse av motstand mot aksial uttrekking av skruer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Karakteristiske verdier for dimensjonering av trekonstruksjoner - Del 2: Kryssfiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14272:2011

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Kryssfiner - Beregningsmetode for noen mekaniske egenskaper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 325:2012

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av mål på prøvelegemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1156:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av lastvarighetsfaktor og krypfaktor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12871:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Ytelsesspesifikasjoner og krav til bærende plater til bruk i gulv, vegger og tak

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Prøvetaking, utskjæring og inspeksjon - Del 2: Innledende typeprøving og kontroll av fabrikkproduksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kryssfiner - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16718:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkter - Dosering av det totale innholdet av organisk karbon (TOC) i tre og trebaserte produkter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av formaldehydutslipp - Del 5: Ekstraksjonsmetode (kalt perforatormetoden) (ISO 12460-5:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av formaldehydutslipp - Del 4: Eksikatormetode (ISO 12460-4:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater — Bestemmelse av formaldehydutslipp — Del 3: Gassanalysemetode (ISO 12460-3:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-11-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16351:2021

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Trekonstruksjoner — Krysslimt massivtreelement — Krav

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Sponplater - Bestemmelse av fuktbestandighet - Del 1: Kokeprøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1128:1995

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Sementbundne sponplater - Bestemmelse av slagstyrke

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-12-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Karakteristiske verdier for dimensjonering av trekonstruksjoner - Del 1: OSB-plater, sponplater og trefiberplater

SpråkNorskUtgave: 1 (2001-05-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12775:2001

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Plater av heltre - Klassifisering og terminologi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-05-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Plater av heltre - Klassifisering etter overflatens utseende - Del 1: Bartrevirke

SpråkNorskUtgave: 1 (2001-03-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Plater av heltre - Klassifisering etter overflatens utseende - Del 2: Løvtrevirke

SpråkNorskUtgave: 1 (2001-03-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1328:1996

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Sementbundne sponplater - Bestemmelse av frostmotstand

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1997-02-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13446:2002

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av festeelementers motstand mot uttrekking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Flytende gulv - Del 1: Ytelsesspesifikasjoner og krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13879:2002

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av skivevirkning ved bøying

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14322:2021

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Trebaserte plater — Melaminbelagte plater for innvendig bruk — Definisjoner, krav og klassifisering

SpråkEngelskUtgave: 3 (2021-12-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14323:2021

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater — Melaminbelagte plater for innvendig bruk — Prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 309:2005

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Sponplater - Definisjon og klassifisering

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 310:1993

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av bøyeelastisitetsmodul og bøyefasthet

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 311:2002

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Overflatefasthet - Prøvingsmetode

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 313-1:1996

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Kryssfiner - Klassifikasjon og terminologi - Del 1: Klassifikasjon

Språkno/en no/enUtgave: 2 (1996-10-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 313-2:1999

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kryssfiner - Klassifikasjon og terminologi - Del 2: Terminologi

SpråkEngelskUtgave: 2 (2000-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 314-1:2004

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kryssfiner - Heftfasthet - Del 1: Prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 314-2:1993

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Kryssfiner - Heftfasthet - Del 2: Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 315:2000

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Kryssfiner - Måltoleranser

SpråkNorskUtgave: 2 (2000-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 317:1993

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Sponplater og trefiberplater - Bestemmelse av tykkelsessvelling etter nedsenking i vann

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 318:2002

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av målendringer i forbindelse med endringer i relativ fuktighet

SpråkNorskUtgave: 2 (2002-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 319:1993

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Sponplater og trefiberplater - Bestemmelse av strekkfasthet vinkelrett på plateplanet

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 321:2001

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av fuktmotstand under sykliske prøvingsbetingelser

SpråkNorskUtgave: 2 (2002-03-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 322:1993

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av fuktinnhold

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 323:1993

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av densitet

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 324-1:1993

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av mål på plater - Del 1: Bestemmelse av tykkelse, lengde og bredde

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 324-2:1993

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av mål på plater - Del 2: Bestemmelse av rettvinklethet og kantretthet

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 326-1:1994

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Prøvetaking, utskjæring og inspeksjon - Del 1: Prøvetaking og utskjæring av prøvelegemer og angivelse av prøvingsresultater

SpråkNorskUtgave: 1 (1994-04-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 326-3:2003

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Prøvetaking, utskjæring og inspeksjon - Del 3: Inspeksjon av ett enkelt parti med plater

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 382-1:1993

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Trefiberplater - Bestemmelse av overflateabsorpsjon - Del 1: Prøvings- metode for trefiberplater produsert etter tørrmetoden

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 382-2:1993

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Trefiberplater - Bestemmelse av overflateabsorpsjon - Del 2: Prøvingsmetode for harde plater

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>