NS ICS 81.060.30

Standardsamling
NOK 24 508,80 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 81.060.30: Avansert keramikk
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 81.060.30: Advanced ceramics
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 24 508,80 (eks. mva)
NOK 30 636,00 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 27 232,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 34 040,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (85)

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Mekaniske egenskaper for keramiske kompositter ved romtemperatur - Bestemmelse av utmattelsesegenskaper ved konstant amplitude (ISO 17140:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av tykkelse av keramisk film ved profilometer med kontaktsonde (ISO 18452:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av vedheft for keramiske belegg ved ripeprøving (ISO 20502:2005, inkludert Cor 1:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Mekaniske egenskaper for keramiske kompositter ved høy temperatur i luft ved atmosfærisk trykk - Bestemmelse av utmattelsesegenskaper ved konstant amplitude (ISO 17142:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Mekaniske egenskaper hos keramiske kompositter ved høy temperatur - Bestemmelse av strekkegenskaper (ISO 14574:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Keramiske kompositter - Bestemmelse av graden av forskyvning i enaksede mekaniske prøvinger (ISO 17161:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av beleggtykkelse ved kraterslipemetoden (ISO 26423:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Prøvingsmetoder for keramiske belegg - Bestemmelse av bruddforlengelse (ISO 14604:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av romdensitet for keramiske pulvere - Del 2: Pulverromvekt (ISO 23145-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av slitestyrke av belegg ved en slitajseprøving i mikroskala (ISO 26424:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Mikrostrukturell karakterisering - Del 1: Bestemmelse av kornstørrelse og størrelsesfordeling (ISO 13383-1:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av flytbarhet av keramiske pulvere (ISO 14629:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Mekaniske egenskaper hos keramiske kompositter ved høy temperatur - Bestemmelse av trykkegenskaper (ISO 14544:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Mikrostrukturell karakterisering - Del 2: Bestemmelse av fasevolumfaktor ved evaluering av mikrografer (ISO 13383-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Prøvingsmetoder for bestemmelse av slagseighet av monolittiske keramer - Metode med enkelsidig v-skårprøve (SEVNB) (ISO 23146:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av romdensitet for keramiske pulvere - Del 1: Sammenbanking (ISO 23145-1:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Finkeramikk (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Rockwell-hardhetsprøving til vurdering av vedheft for keramiske belegg (ISO 26443:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Fine keramer (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av absolutt densitet til keramiske pulvere med pyknometer (ISO 18753:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 215,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Keramiske kompositter - Prøvingsmetode for armering - Del 1: Bestemmelse av bindemiddelinnhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 215,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Keramiske kompositter - Prøvingsmetode for armering - Del 2: Bestemmelse av lineær tetthet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 300,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Keramiske kompositter - Prøvingsmetode for armering - Del 3: Bestemmelse av fiberdiameter og tverrsnittsareal

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Keramiske kompositter - Prøvingsmetoder for armering - Del 4: Bestemmelse av strekkegenskaper for fiber ved romtemperatur

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-08-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Keramiske kompositter - Termofysiske egenskaper - Del 1: Bestemmelse av varmeutvidelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Keramiske kompositter - Termofysiske verdier - Del 2: Bestemmelse av termisk diffusivitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Keramiske kompositter, termofysiske egenskaper - Del 3: Bestemmelse av spesifikk varmekapasitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12289:2005

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Mekaniske egenskaper til keramiske kompositter ved romtemperatur - Bestemmelse av skjæregenskaper i planet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12788:2005

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Mekaniske egenskaper ved keramiske kompositter ved høy temperatur i nøytral atmosfære - Bestemmelse av bøyefasthet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12789:2002

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Mekaniske egenskaper for keramiske kompositter ved høye temperaturer under atmosfærisk lufttrykk - Bestemmelse av bøyestyrke

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1389:2003

Standard

NOK 300,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Keramiske kompositter - Fysikalske egenskaper - Bestemmelse av densitet og synlig porøsitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1894:2005

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Mekaniske egenskaper til keramiske kompositter ved høye temperaturer under nøytral atmosfære - Bestemmelse av skjærfasthet ved trykkbelastning av prøver med skår

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 623-2:1993

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Monolittisk keramikk - Generelle og strukturelle egenskaper - Del 2: Fastsettelese av densitet og porøsitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 623-4:2004

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Monolittisk keramikk - Generelle og strukturelle egenskaper - Del 4: Bestemmelse av overflateruhet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 658-1:1998

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Mekaniske egenskaper til keramiske kompositter ved romtemperatur - Bestemmelse av strekkegenskaper

SpråkEngelskUtgave: 2 (1998-11-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 658-3:2002

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Mekaniske egenskaper til keramiske kompositter ved romtemperatur - Del 3: Bestemmelse av bøyefasthet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-11-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 658-4:2003

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Mekaniske egenskaper til keramiske kompositter ved romtemperatur - Del 4: Bestemmelse av interlaminær skjærfasthet ved trykkbelastning av prøvelegemer med skår

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-04-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 658-5:2002

Standard

NOK 300,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Mekaniske egenskaper til keramiske kompositter ved romtemperatur - Del 5: Bestemmelse av interlaminær skjærfasthet ved bøyeprøving med kort spenn (tre punkt)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Metoder for prøving av keramiske pulvere - Del 12: Kjemisk analyse av zirkondioksid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 820-1:2002

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Metoder for prøving av monolittisk keramikk - Termomekaniske egenskaper - Del 1: Bestemmelse av bøyefasthet ved forhøyde temperaturer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 820-2:2003

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Metoder for prøving av monolittisk keramikk - Termomekaniske egenskaper - Del 2: Bestemmelse av egenlastdeformasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 820-3:2004

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Metoder for prøving av monolittisk keramikk - Termomekaniske egenskaper - Del 3: Bestemmelse av motstand mot termisk sjokk ved vannkjøling

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 821-1:1995

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Monolittisk keramikk - Termofysikalske egenskaper - Del 1: Bestemmelse av termisk utvidelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-03-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 821-2:1997

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Avansert teknisk keramikk - Monolittisk keramikk - Termofysikalske egenskaper - Del 2: Bestemmelse av termisk diffusjon med laserglimt- (eller varmepuls) metoden

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-11-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 821-3:2005

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Monolittiske keramer. Termofysikalske verdier - Del 3: Bestemmelse av spesifikk varmekapasitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 843-3:2005

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Mekaniske egenskaper for monolittiske keramer ved romtemperatur - Del 3: Bestemmelse av underkritiske sprekkvekstparametere fra bøyefasthetsprøving med konstant belastningshastighet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 843-4:2005

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Mekaniske egenskaper for monolittiske keramer ved romtemperatur - Del 4: Overflatehardhet etter Vickers, Knoop og Rockwell

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Rene keramer (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Prøvingsmetode for bruddseighet til monolittiske keramer ved romtemperatur ved metode med stav som har påført sprekk i ett enkelt hjørne (SEPB) (ISO 15732:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Fine keramer (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av monolittiske keramers slagseighet ved romtemperatur for bøyeprøving med overflatesprekker (SCF-metode) (ISO 18756:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Fine keramer (avanserte keramer, avanserte tekniske keramer) - Bestemmelse av spesifikk overflate på keramiske pulvere ved gassabsorpsjon ved bruk av BET-metoden (ISO 18757:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Metoder for prøving av keramiske belegg - Del 4: Bestemmelse av kjemisk sammensetning ved mikroanalyse med elektronsonde

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 725-4:2006

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Avanserte tekniske keramer - Metoder for prøving av keramiske pulvere - Del 4: Bestemmelse av oksygeninnhold i aluminiumsnitrid ved XRF-analyse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>