NS 8174-2:2007

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet metode
Engelsk tittel: Acoustics - Measurement of sound pressure level from road traffic - Part 2: Survey method
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2007-11-01)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 17.140
NS ICS 17
NS ICS 17.140.30
NS ICS 43
NS ICS 43.020
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 237
Fastsatt: 2007-11-01
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
17.140.30 - Støy fra transportmidler
43.020 - Kjøretøyer generelt