NS 8174-2:2007

NOK 534,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet metode
Engelsk tittel: Acoustics - Measurement of sound pressure level from road traffic - Part 2: Survey method
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2007-11-01)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 534,00 (eks. mva)
NOK 667,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 17.140
NS ICS 17
NS ICS 17.140.30
NS ICS 43
NS ICS 43.020
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden fastlegger en forenklet metode for å bestemme A-veid
− dag-kveld-natt lydnivå;
− statistisk maksimalverdi av lydtrykknivå;
− ekvivalent lydtrykknivå; og
– maksimalt lydtrykknivå,
utendørs samt i rom i bygninger, fra veitrafikk under spesifiserte trafikkforhold og enkle måleforhold på
avstander opptil 100 m fra veien. For lengre avstander eller når det er kompliserte måleforhold gjelder
teknisk metode i NS 8174-1:2007.
Målet er å bestemme lydnivåer slik de opptrer ved lydutbredelse preget av svak medvind, det vil si uten å
ta hensyn til den faktiske meteorologiske variasjonen på stedet.
Metoden spesifiserer hvordan lydtrykknivået ved et gitt punkt skal måles, og hvordan lydtrykknivåene kan
bestemmes ved å måle i flere målepunkter samtidig.
Resultater og beregnet måleusikkerhet kan brukes til sammenligning med gitte grenseverdier.
Denne standarden gjelder ikke for automatiserte målinger uten tilsyn.

Komité: SN/K 237
Fastsatt: 2007-11-01
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
17.140.30 - Støy fra transportmidler
43.020 - Kjøretøyer generelt