NS 4814:2007

NOK 530,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Akustikk - Bestemmelse av støybelastning i arbeidet - Områdelydmålinger og utarbeidelse av støykotekart
Engelsk tittel: Acoustics - Measurement of occupational noise exposure of workers - Area noise measurements and preparation of noise contour line maps
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2007-12-01)
Erstatter: NS 4814:1977 Alert Tilbaketrukket
NS 4814.E Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 20
Pris:

NOK 530,00 (eks. mva)
NOK 662,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 17.140
NS ICS 17.140.01
NS ICS 17
Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden fastsetter metoder for områdelydmålinger, dvs. målinger med lokale sveip og målinger mens måleoperatør vandrer gjennom arbeidsområder, samt beskriver utarbeidelse av støykotekart for arbeidsplasser med både lave og høye lydnivåer. Standarden beskriver beregning av usikkerheten i måleresultatet. Målingene utføres ved bruk av en lydnivåmåler, for eksempel i punkter inndelt i et valgt rutenett. Metoden tar hensyn til variasjon i lydnivå over tid. Målinger etter denne standarden egner seg best for arbeidslokaler med lydkilder som er i drift relativt regelmessig, dvs. lokaler der for eksempel støy fra maskiner, ventilasjonsanlegg eller ekstern støy dominerer lydbildet. Områdelydmålinger brukes som grunnlag for risikovurdering av hørselskader, for vurdering av forstyrrelse av kommunikasjon, påvirkning av konsentrasjonsevne, restitusjonsevne eller andre helsevirkninger. Metoden kan brukes til å bestemme skilting av støysoner, til å informere utsatte grupper av arbeidstakere om områder med hørselsskadelig støy, til å vurdere nødvendigheten av å stille hørselsvern til disposisjon eller til å sette begrensninger i oppholdstid. Denne standarden er begrenset til målinger innenfor det hørbare området. Dersom det er indikasjoner på at støyen inneholder dominerende lavfrekvent lyd, infralyd eller ultralyd, vil ikke måling av A-veid lydtrykknivå være egnet, og behovet for målinger etter andre metoder må vurderes.
Komité: SN/K 003
Fastsatt: 2007-12-01
ICS: 917 - Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø
17.140.01 - Akustiske målinger og støydemping generelt