NS-EN 15255:2007

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Bygningers termiske yteevne - Beregning av følbar kjøleeffekt - Generelle kriterier og valideringsprosedyrer
Engelsk tittel: Energy performance of buildings - Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2007-12-01)
Erstattes av: NS-EN ISO 52016-1:2017 Check Gyldig
NS-EN ISO 52017-1:2017 Check Gyldig
Antall sider: 48
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 034
Fastsatt: 2007-12-01
Tilbaketrukket: 2017-10-01
ICS: 91.140.99 - Andre bygningsinstallasjoner
91.120.10 - Varmeisolering