NS 8174-1:2007/A1:2008

Standard
NOK 245,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Endringsblad A1 - Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Teknisk metode
Engelsk tittel: Amendment A1 - Acoustics - Measurement of sound level from road traffic - Engineering method
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2008-01-10)
Erstattes av: NS 8174-1:2007+A1:2008 Check Gyldig
Antall sider: 8
Pris:

NOK 245,00 (eks. mva)
NOK 306,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 17.140
NS ICS 17
NS ICS 17.140.30
NS ICS 43
NS ICS 43.020
Omfang: NS 8174-1:2007 Denne standarden fastlegger metoder for å bestemme A-veid og/eller 1/1- eller 1/3-oktavbånd for − dag-kveld-natt lydnivå; − statistisk maksimalverdi av lydtrykknivå; − ekvivalent lydtrykknivå; og − maksimalt lydtrykknivå, utendørs og i rom i bygninger, fra veitrafikk under spesifiserte trafikk- og miljøbetingelser, samt antallet støyhendelser. Målet er å bestemme lydtrykknivåer slik de opptrer under spesifiserte meteorologiske forhold. Standarden fastlegger også bestemmelse av årsmidlet lydtrykknivå ved lydutbredelse preget av svak medvind i alle retninger, det vil si uten å ta hensyn til den faktiske meteorologiske variasjonen på stedet. Metoden spesifiserer hvordan lydtrykknivået ved et gitt punkt skal måles, og hvordan lydtrykknivåene i disse punktene kan bestemmes ved å måle i flere målepunkter samtidig. Denne standarden gjelder ikke for automatiserte målinger uten tilsyn. 2 Normative referanser den angitte utgaven. For udaterte referanser gjelder den siste utgaven.
Komité: SN/K 237
Fastsatt: 2008-01-10
Tilbaketrukket: 2008-02-01
ICS: 17.140.30 - Støy fra transportmidler
43.020 - Kjøretøyer generelt