NS 8175:2008

NOK 509,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
Engelsk tittel: Acoustic conditions in buildings - Classification of various types of buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 3 (2008-02-01)
Erstatter: NS 8175:2005 Alert Tilbaketrukket
NS 8175.E:2005 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 8175:2012 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 44
Pris:

NOK 509,00 (eks. mva)
NOK 636,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 1
Referansestandarder TEK - Del 3
Referansestandarder TEK - Del 3/Kap 13
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Omfang: Standarden fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av
luftlydisolasjon;
trinnlydisolasjon;
etterklangstid (eller akustisk absorpsjon);
lydnivå (støynivå).
Grenseverdiene i denne standarden er gitt for boliger, skoler og andre bygninger til undervisning, skolefritidsordning,
førsteklasserom, sykehus og pleieinstitusjoner, overnattingssteder, kontorer mv. For hver
bygningstype eller hvert brukerområde er grenseverdiene inndelt i fire lydklasser etter forventet bruk av
og krav til bygningen for normalt møblerte rom. Alle de ulike kriteriene for lydforhold som er angitt for en
klasse, skal være oppfylt for at en bygning eller deler av en bygning kan klassifiseres i en lydklasse.
Retningslinjer for vurdering av samsvar er angitt i tillegg B (informativt).
Standarden kan anvendes til å klassifisere bygninger eller deler av bygninger etter lydforholdene i
bygningen, til å stille høyere krav til lydforhold for hele eller deler av bygninger enn minstekrav etter
teknisk forskrift, og til å stille lydkrav ved rehabilitering. Den gir mulighet for produsenter til å deklarere
lydklasser for bygninger, og gir anvisning for oppfyllelse av lydkrav etter teknisk forskrift. Standarden gir
også mulighet for å stille standardiserte differensierte grenseverdier for lydforhold i bygninger.
Det er ikke angitt klasser for lydisolasjon mellom arbeidslokaler i industri, håndverk, forretning, o.l.
Kriterier for lydisolasjon i disse arbeidslokalene bestemmes ut fra virksomhetens art, og er ikke tatt med i
denne standarden. For disse typer arbeidslokaler er det kun gitt grenseverdier for akustisk absorpsjon.
Klassene i standarden er knyttet til målemetoder i henhold til Norsk Standard, som angitt i punkt 2, 3 og
4. Grenseverdiene for lydklassene gjelder målinger på stedet. Litteraturfortegnelsen bakerst i standarden
gir referanse til annen relevant litteratur.
De spesifiserte klassene for lydnivå gjelder både innendørs lydnivå (fra tekniske installasjoner og
utendørs lydkilder) og lydnivå på uteareal (fra tekniske installasjoner og/eller andre utendørs lydkilder).
Grenseverdiene for lydnivå skal ikke overskrides av enkeltlydkilder eller av samlet lydnivå fra flere
lydkilder.
For klasse A og B for boliger gjelder grenseverdier for lydnivå også bruk av annet teknisk utstyr og
installasjoner (som ikke er faste bygningstekniske installasjoner) i samme bruksenhet eller brukerområde.

Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2008-02-01
Tilbaketrukket: 2012-06-01
ICS: 900.01.02 - Kap.2 - Dokumentasjon og oppfyllelse av krav
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 3701:2012

Veiledning til NS 3424

NS 3455:1993