NS-EN 1501-4:2007

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Komprimatorbil med tilhørende løfteutstyr - Alminnelige krav og sikkerhetskrav - Del 4: Støymålingsprotokoll for komprimatorbiler
Engelsk tittel: Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2008-02-01)
Antall sider: 24
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 17.140
NS ICS 17
NS ICS 17.140.30
NS ICS 43
NS ICS 43.160
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 129
Fastsatt: 2008-02-01
ICS: 17.140.30 - Støy fra transportmidler
43.160 - Kjøretøy til spesielle formål