NS 8415:2008

NOK 794,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
Engelsk tittel: Norwegian contract for sub-contracts concerning the execution of building and civil engineering works
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2008-10-01)
Erstatter: NS 3433:1996 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 40
Pris:

NOK 794,00 (eks. mva)
NOK 992,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Kontraktstandarder
Alle utvalgte kampanjestandarder
NML-pakke med underentreprisekontrakter
Produktinformasjon: NS 8415 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør, når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør. NS 8415 er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet. Ved utarbeidelsen av NS 8415 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 med byggherren. NS 8415 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren, og underentreprenøren ikke har prosjekteringsansvar.
Omfang: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (underentreprenøren) påtar seg
en del av utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og
ombygging) som den andre parten (hovedentreprenøren) har påtatt seg overfor byggherren eller en
annen entreprenør, og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av
hovedentreprenøren.
Standarden er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for
formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt
til samordning med alle aktører i prosjektet. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller
omfanget av prosjektet ikke er slike behov, er NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt
vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider klart mer egnet.
Komité: SN/K 168
Fastsatt: 2008-10-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg