NS 3420-G:2008

NOK 2 653,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del G: Grunnarbeider - Del 2
Engelsk tittel: Specification texts for building, construction and installations - Part G: Earthworks - Part 2
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 40 (2008-10-15)
Erstatter: NS 3420-F:2003 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-G:2003 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-H:2004 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-I1:2002 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-I2:2000 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-I3:2002 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-I4:2006 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 3420-G:2019 Check Gyldig
Antall sider: 296
Pris:

NOK 2 653,00 (eks. mva)
NOK 3 316,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne delen av NS 3420 omfatter metoder for å forbedre den naturlige grunnens egenskaper når det gjelder fasthet, kompressibilitet og permeabilitet; boring av hull i berg og løsmasser; spuntvegger, bjelkestengsler og slissevegger inkl. innvendig avstivning; peler som er rammet, vibrert, presset, boret eller drevet ned på andre måter som medfører massefortrengning samt plasstøpte og injiserte peler; brønner for uttak og tilførsel av vann, energi og gass; injeksjon av berg og løsmasser, samt kontaktinjeksjon mellom betong og berg; forankringer i berg og løsmasser; geosynteter brukt til ulike funksjoner i forbindelse med geofagrelaterte bygge- og anleggsarbeider. MERKNAD Geosynteter brukes i denne delen som en felles betegnelse for alle typer geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter.
Komité: SN/K 310
Fastsatt: 2008-10-15
Tilbaketrukket: 2019-12-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg