NS 3420-U:2008

NOK 2 653,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del U: Rør- og sanitærinstallasjoner
Engelsk tittel: Specification texts for building, construction and installations - Part U: Pipe systems and sanitary installations
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 40 (2008-10-15)
Erstatter: NS 3420-H:2004 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-U:2006 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-X:2006 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 3420-U:2016 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 288
Pris:

NOK 2 653,00 (eks. mva)
NOK 3 316,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.70
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - VVS
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne delen av NS 3420 omfatter rørinstallasjoner, kummer og tilhørende utstyr i og utenfor bygninger. Videre inngår prøving, kontroll og klargjøring av installasjoner.
Komité: SN/K 313
Fastsatt: 2008-10-15
Tilbaketrukket: 2016-02-01
ICS: 91.140.70 - Sanitærinstallasjoner
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
91.010.30 - Tekniske aspekter
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg