SN-ISO/IEC Guide 76:2008

NOK 757,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Utarbeidelse av standarder for tjenester - Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål
Engelsk tittel: Development of service standards - Recommendations for addressing consumer issues
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2008-01-16)
Antall sider: 40
Pris:

NOK 757,00 (eks. mva)
NOK 946,25 (ink. mva)

Sammendrag:

ISO/IEC Guide 76:2008 provides general guidance on the issues to be considered in standards for services. On the basis of this guidance, detailed standards can be prepared for any service. ISO/IEC Guide 76:2008 provides a checklist which can be used by consumer representatives and others participating in the process of standards development. Use of the checklist enables full consideration to be given to all matters of consumer interest, including the needs of children, older persons, persons with disabilities and those from different ethnic and cultural heritages.

ISO/IEC Guide 76:2008 is relevant to the full range of services, whether or not a formal contract is entered into or purchase price paid, but it also has relevance for public or charitable services in which there is a consumer, a user or a participant, but not necessarily a purchase, e.g. education, health and care provision.Omfang: Denne guiden gir generell veiledning om forhold som skal vurderes for tjenestestandarder. På grunnlag
av denne veiledningen kan det utarbeides detaljerte standarder for enhver tjeneste. Denne guiden
inneholder en sjekkliste (se punkt 9) som kan brukes av forbrukerrepresentanter og andre som deltar i
standardiseringsprosessen. Sjekklisten gjør det mulig å ta hensyn til alle forhold som har betydning for
forbrukerne, inklusive behov hos barn, eldre, personer med funksjonshemninger og med ulik etnisk og
kulturell bakgrunn.
Denne guiden er relevant for hele tjenestespekteret, uavhengig av om en formell kontrakt er inngått eller
en innkjøpspris er betalt. I tillegg er den relevant for offentlige eller veldedige tjenester der en forbruker,
en bruker eller en deltaker er involvert, men der det ikke nødvendigvis dreier seg om et kjøp, for
eksempel tjenester innenfor utdanning, helse og omsorg.

Fastsatt: 2008-01-16
ICS: 03.080.01 - Tjenester generelt