NS 3451:2009

NOK 794,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Bygningsdelstabell
Engelsk tittel: Table of building elements
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 4 (2009-02-01)
Erstatter: NS 3451:2006 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 3451:2009+A1:2019 Check Gyldig
NS 3451:2009+A1:2019 Check Gyldig
Antall sider: 44
Pris:

NOK 794,00 (eks. mva)
NOK 992,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.01
Omfang: Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering,
koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige
anlegg.
Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader,
bruksegenskaper, varighet og annet. Videre kan inndelingen benyttes i forbindelse med
referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema mv. og i det utførte bygget.
Tallene 0, 1, 8 og 9 er ikke benyttet for bygningsdel på 1-sifret nivå i standarden. Disse tallene benyttes til
andre formål som angitt i NS 3453.
Komité: SN/K 403
Fastsatt: 2009-02-01
Tilbaketrukket: 2019-11-22
ICS: 91.060.01 - Bygningsdeler generelt