Byggblankett 8406 B:2008

eBlankett
NOK 369,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelses og i reklamasjonstiden - Blanketten brukes når en entreprenør skal stille sikkerhet for å oppfylle kravene til entreprenørens sikkerhetstillelse i NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt
Engelsk tittel: Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelses og i reklamasjonstiden - Blanketten brukes når en entreprenør skal stille sikkerhet for å oppfylle kravene til entreprenørens sikkerhetstillelse i NS 84
Varetype: eBlankett
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2008-12-03)
Antall sider: 2
Pris:

NOK 369,00 (eks. mva)
NOK 461,25 (ink. mva)

Produktinformasjon: Denne blanketten skal brukes ved entreprenørens sikkerhetsstillelse overfor byggherren i kontrakt etter NS 8406.
Komité: SN/K 251
Fastsatt: 2008-12-03