NS 8172:2009

NOK 652,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Lydforhold i bygninger - Måling av lydnivå utendørs fra tekniske installasjoner
Engelsk tittel: Building acoustics - Measurement of sound pressure level outdoors from service equipment
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 3 (2009-03-01)
Erstatter: NS 8172:1988 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 36
Pris:

NOK 652,00 (eks. mva)
NOK 815,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Standarden fastlegger metoder for bestemmelse av tidsmidlet (ekvivalent) og maksimalt lydtrykknivå på
eller foran bygningsflaten og på utendørs arealer når lydkildene er tekniske installasjoner inne i eller
utenfor bygninger. Standarden kan også brukes til å måle støy fra stasjonære installasjoner og anlegg
som ikke er knyttet til et byggverk, se tillegg B. Denne standarden beskriver en immisjonsmålemetode.
Målinger etter denne standarden kan brukes bl.a. til å kontrollere om grenseverdier til utendørs lydnivå fra
tekniske installasjoner er oppfylt.
Målingene skal utføres under driftsbetingelser og driftssykluser som er beskrevet i 5.2 og tillegg B.

Komité: SN/K 275
Fastsatt: 2009-03-01
ICS: 91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS-EN 12464-1:2011

NS 8353:2008

NS-EN ISO 717-2:2013