NS-EN 1991-1-2:2002/AC:2009

NOK 0,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Rettelsesblad AC - Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på konstruksjoner ved brann
Engelsk tittel: Corrigendum AC - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2009-06-01)
Erstattes av: NS-EN 1991-1-2:2002/AC:2012 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 8
Pris:

NOK 0,00 (eks. mva)
NOK 0,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.50
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
NS ICS 13
Eurokode 0 + 1
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 0 + 1 - Papir
Komité: SN/K 064
Fastsatt: 2009-06-01
Tilbaketrukket: 2013-02-01
ICS: 13.220.50 - Brannmotstand hos bygningsmaterialer og bygningsdeler
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt
911.01 - Eurokode 0 & 1: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner & Laster på konstruksjoner