NS 8416:2009

NOK 787,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
Engelsk tittel: Simplified Norwegian contract for sub-contracts concerning the execution of building and civil engineering works
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2009-07-01)
Erstatter: NS 8416:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 24
Pris:

NOK 787,00 (eks. mva)
NOK 983,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Produktinformasjon: NS 8416 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør. Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8406 med byggherren. NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren, og underentreprenøren ikke har prosjekteringsansvar. Standarden er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.
Omfang: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (underentreprenøren) påtar seg en del av utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) som den andre parten (hovedentreprenøren), og har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør, og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av hovedentreprenøren. Standarden bør ikke anvendes der mange entreprenører arbeider samtidig på byggeplassen. Standarden er egnet for kontraktsforhold hvor forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet er behov for mer omfattende forpliktelser knyttet til varsling og samordning, er NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider, mer egnet.
Komité: SN/K 168
Fastsatt: 2009-07-01
ICS: 910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg
91.010.20 - Avtaleaspekter

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 8415:2008

NS 8403:2005

NS 3405:1984