NS 9415:2009

NOK 1 321,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Flytende oppdrettsanlegg — Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Engelsk tittel: Marine fish farms — Requirements for site survey, risk analyses, design, dimensioning, production, installation and operation
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2009-11-10)
Erstatter: NS 9415:2003 Alert Tilbaketrukket
NS 9415.E Alert Tilbaketrukket
NS 9415.E:2003/AC Alert Tilbaketrukket
NS 9415:2003/AC Alert Tilbaketrukket
NS 9415:2003/AC1 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 9415:2021 Check Gyldig
Antall sider: 108
Pris:

NOK 1 321,00 (eks. mva)
NOK 1 651,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 65
NS ICS 65.150
NS ICS 67
NS ICS 67.260
Omfang: Hensikten med standarden er å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt og feilbruk av flytende oppdrettsanlegg. Standarden setter krav til utforming av flytende oppdrettsanlegg, og hvordan dette skal dokumenteres, innbefattet beregnings- og prosjekteringsregler. Standarden angir parametere som skal brukes, for å angi lokalitetstilstanden. Krav til utforming omfatter krav til alle hovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg, det vil si notpose, fortøyning, flytekrage og flåte samt krav til funksjonalitet til det flytende oppdrettsanlegget som helhet, innbefattet eventuelt ekstrautstyr. Det beskrives hvordan flytende oppdrettsanlegg skal plasseres ut fra lokalitetstilstanden på den gitte lokaliteten. Standarden setter også krav til hvordan flytende oppdrettsanlegg skal drives for å oppnå akseptabel rømmingssikkerhet. Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av oppdrettsfisk, omfattes ikke av denne standarden. Standarden dekker heller ikke fullstendig alle forhold som kan ha relevans for rømming. Det forutsettes imidlertid at slike momenter tas med i risikovurderingen, selv om de ikke eksplisitt er nevnt i denne standarden.
Komité: SN/K 509
Fastsatt: 2009-11-10
Tilbaketrukket: 2021-08-09
ICS: 65.150 - Fiske og fiskeoppdrett
67.260 - Anlegg og utstyr for næringsmiddelindustrien

Relaterte produkter:

NS 9415:2009

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 9410:2016

NS-EN ISO/IEC 17065:2012

NS 9416:2013