NS 11001-2:2009

NOK 1 321,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger
Engelsk tittel: Universal design of building works - Part 2: Housing
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2009-12-01)
Erstattes av: NS 11001-2:2018 Check Gyldig
Antall sider: 72
Pris:

NOK 1 321,00 (eks. mva)
NOK 1 651,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 11.180
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 11
NS ICS 11.180.99
NS ICS 91.040.30
Referansestandarder TEK - Komplett
Startpakke for byggmestre
Omfang: Denne standarden omhandler universell utforming av boliger og tilliggende felles uteområder, og den har planleggere og prosjekterende som hovedmålgruppe. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidete omgivelser for parkering og atkomstvei. For å oppnå universelt utformete boliger vil anvisninger i standarden måtte benyttes. En boenhet med fellesarealer som innehar brukskvaliteter i tråd med standardens anvisninger, kan med andre ord klassifiseres som en universelt utformet boenhet. For å oppnå universelt utformete uteområder kan standarden benyttes med hensyn til atkomstvei og parkering. Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk. Hensikten med standarden er å angi krav til utforming som vil gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle.
Komité: SN/K 024
Fastsatt: 2009-12-01
Tilbaketrukket:
ICS: 900.02.08 - Kap.8 - Uteareal og plassering av byggverk
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
929 - Startpakke for byggmestre
11.180.99 - Andre standarder relatert til hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede
91.040.30 - Bolighus

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 11005:2011

NS 3701:2012

NS 3510:2015