Lyskultur publikasjon 19 (nett)

Standard (Kun elektronisk)
NOK 1 500,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Lys og energibruk. Energieffektive innendørs belysningsanlegg.
Engelsk tittel: Lys og energibruk. Energieffektive innendørs belysningsanlegg.
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 3 (2010-03-01)
Pris:

NOK 1 500,00 (eks. mva)
NOK 1 875,00 (ink. mva)

Produktinformasjon:

Lyskultur publikasjon 19 "Lys og energibruk" tar for seg ulike aspekter som har stor betydning for energibruken ved kunstig belysning, i tillegg til forhold knyttet til menneskets ulike behov.

I arbeidet med publikasjonen er det lagt vekt på å få fram de viktigste aspektene for et funksjonelt og energieffektivt belysningsanlegg.

Med moderne teknologi er det mulig å redusere energibruken til belysning betraktelig. I bygninger med kjølebehov vil slike løsninger ha ytterligere effekt.

Erfaringer fra en rekke prosjekter viser at en ved god planlegging og rett utførelse vil en kunne mer enn halvere forbruket. Når en vet at belysning alene utgjør om lag 19 % av verdens elektrisitetsforbruk er det lett å forstå at tiltak innen dette fagfeltet har stor effekt.

Publikasjonen gir foruten en innføring i viktige faktorer for å oppnå slike besparelser også konkrete eksempler på utforming av så vel nyanlegg som rehabilitering av gamle. Ved bruk av livssyklusberegninger vil man enklere kunne gjøre de rette valg, ikke bare i forhold til investeringer, men også med tanke på en langsiktig økonomisk drift. Publikasjonen er i så måte et praktisk verktøy for både beslutningstakere og fagpersonell.

Fastsatt: 2010-03-01