NEK 400:2010

Vare
NOK 980,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Engelsk tittel: Electrical low voltage installations
Varetype: Vare
Språk: Norsk
Utgave: 4.0 (2010-06-01)
Erstattes av: NEK 400:2014 Alert Tilbaketrukket
Pris:

NOK 980,00 (eks. mva)
NOK 1 225,00 (ink. mva)

Produktinformasjon:

NEK 400 er en samling av standarder innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentet spesifiserer sikkerhetskrav ved bygning av elektriske lavspenningsanlegg. Samlingen består av syv deler: Omfang og generelle krav, terminologi og definisjoner, sikkerhetskrav, montasjekrav, sluttkontroll, tilleggskrav til elektriske anlegg i spesielle områder eller soner, særskilte nasjonale krav.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg oppgir NEK 400 som en foretrukket metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. NEK 400 bør være tilgjengelig for enhver som foretar prosjektering, utførelse eller vedlikehold av elektriske lavspenningsinstallasjoner. Videre kan dokumentet være av særlig interesse for utbyggere, større byggherrer og bygningsforvaltere. Eier av anlegget er nemlig den som er ansvarlig for det elektriske anlegget straks det er overtatt. Eier bør derfor forvisse seg om at det er gjennomført sluttkontroll av anlegget i samsvar med kravene i NEK 400 - før overtakelse.

Komité: NS
Fastsatt: 2010-06-01
Tilbaketrukket: 2014-07-01