NS-EN 1709:2004

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport - Ferdigstillelsesinspeksjon, vedlikehold og driftskontroller
Engelsk tittel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2005-01-10)
Erstattes av: NS-EN 1709:2019 Check Gyldig
Antall sider: 20
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 45
NS ICS 45.100
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Dette dokumentet angir sikkerhetskrav som skal gjelde ved ferdigstillelsesinspeksjon, vedlikehold og driftskontroller av taubaneinstallasjoner for persontransport. Denne standarden gjelder forskjellige typer installasjoner og tar hensyn til deres omgivelser. Den omfatter også krav til forebygging av ulykker og beskyttelse av arbeidstakere. Den gjelder ikke taubaneinstallasjoner for varetransport eller skråbaneheiser. Dette dokumentet gjelder ikke godkjenningsprøvinger før installasjonen åpnes for publikum. Bestemmelsene i punkt 5 gjelder målinger som skal utføres før første idriftsettelse, og punkt 6 og 7 gjelder målinger som skal utføres under drift.
Komité: SN/K 038
Fastsatt: 2005-01-10
Tilbaketrukket: 2019-08-01
ICS: 45.100 - Taubaneutstyr