NS-EN 1909:2004

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport - Tilbakeføring av kjøretøy og evakuering
Engelsk tittel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2005-01-10)
Erstattes av: NS-EN 1909:2017 Check Gyldig
Antall sider: 20
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 45
NS ICS 45.100
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Dette dokumentet angir sikkerhetskrav til tilbakeføring av kjøretøy og evakuering av passasjerer fra taubaneinnstallasjoner for persontransport, unntatt skitrekk. Denne standarden gjelder forskjellige typer installasjoner og tar hensyn til deres omgivelser. Dette dokumentet fastsetter krav til metoder og utstyr som skal brukes for å ivareta sikkerheten til passasjerene i tilfelle det oppstår langvarige driftsavbrudd i taubaneinstallasjonen. Det dekker bare situasjonen som oppstår når kjøretøy stanser, selv om passasjerene ikke er i umiddelbar fare. Det dekker ikke bestemte operasjoner som forårsakes av en ulykke. Det omfatter krav som skal forhindre arbeidsulykker og beskytte arbeidstakerne. Det gjelder ikke taubaneinstallasjoner for varetransport eller skråbaneheiser. Det omhandler ikke byggebestemmelser for kjøretøy.
Komité: SN/K 038
Fastsatt: 2005-01-10
Tilbaketrukket: 2017-04-01
ICS: 45.100 - Taubaneutstyr