NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010

NOK 1 274,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
Engelsk tittel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2010-07-01)
Erstatter: NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2009 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2009 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 132
Pris:

NOK 1 274,00 (eks. mva)
NOK 1 592,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.20
Eurokode 5
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 5 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: 1.1.1 Omfang av NS-EN 1995 (1)P NS-EN 1995 gjelder for prosjektering av bygninger og andre konstruksjoner av tre, bestående av konstruksjonstre (av saget og/eller høvlet virke), rundtømmer, limtre eller andre trebaserte produkter for konstruktiv bruk. Det siste kan for eksempel være parallellfiner eller trebaserte plater sammenføyd med lim eller mekaniske forbindelser. Standarden er i samsvar med prinsipper og krav til konstruksjoners sikkerhet og brukbarhet, og grunnlaget for prosjektering og verifikasjon av konstruksjoner som er gitt i NS-EN 1990:2002.
(2) NS-EN 1995 gjelder bare krav til trekonstruksjoners bæreevne, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav som f.eks. termisk eller akustisk isolasjon, er ikke tatt med.
(3)P Alle de ulike delene av Eurokode 5 (NS-EN 1995) er tenkt brukt sammen med:
NS-EN 1990:2002 Eurokode – Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner;
NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner;
Europeiske standarder for konstruktive byggevarer som er aktuelle for trekonstruksjoner;
NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkninger, der trekonstruksjoner bygges i jordskjelvutsatte områder.
(4) Eurokode 5 omfatter to områder:
NS-EN 1995-1 Prosjektering av trekonstruksjoner - Allmenne regler;
NS-EN 1995-2 Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 2: Bruer.
(5) Området Prosjektering av trekonstruksjoner - Allmenne regler (NS-EN 1995-1) er utgitt i to deler:
NS-EN 1995-1-1 Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger;
NS-EN 1995-1-2 Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering.
(6) NS-EN 1995-2 refererer til allmenne regler i NS-EN 1995-1-1. Punktene i NS-EN 1995-2 utfyller punktene i NS-EN 1995-1.
1.1.2 Omfang av NS-EN 1995-1-1
(1) NS-EN 1995-1-1 gir generelle prosjekteringsregler for trekonstruksjoner sammen med spesifikke prosjekteringsregler for bygninger.
(2) NS-EN 1995-1-1 omhandler følgende emner:
Kapittel 1 Generelt
Kapittel 2 Grunnlag for prosjektering
Kapittel 3 Materialegenskaper
Kapittel 4 Bestandighet
Kapittel 5 Grunnlag for konstruksjonsanalyse
Kapittel 6 Bruddgrensetilstander
Kapittel 7 Bruksgrensetilstander
Kapittel 8 Forbindelser med forbindelsesmidler av metall
Kapittel 9 Sammensatte bygningsdeler og bærende konstruksjoner
Kapittel 10 Utførelse og overvåking
(3)P NS-EN 1995-1-1 dekker ikke prosjektering av konstruksjoner som over lengre tid utsettes for temperaturer over 60 °C.

Komité: SN/K 064
Fastsatt: 2010-07-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.20 - Trekonstruksjoner
911.05 - Eurokode 5 - Prosjektering av trekonstruksjoner