NS 3031:2007/A1:2010

NOK 481,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Endringsblad A1 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data
Engelsk tittel: Amendment A1 - Calculation of energy performance of buildings - Method and data
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2010-10-01)
Erstattes av: NS 3031:2007/A1:2011 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 12
Pris:

NOK 481,00 (eks. mva)
NOK 601,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 01
NS ICS 01.040
Referansestandarder TEK - Komplett
Produktinformasjon: Bakgrunnen for dette endringsbladet er at ny byggeteknisk forskrift (TEK10) trådde i kraft 1. juli 2010 med litt endrede beregningsforutsetninger for energikravene. Det er gitt en overgangsperiode fram til 1. juli 2011 hvor tiltakshaver kan velge om hele tiltaket skal følge de nye kravene i TEK10 eller de gamle kravene i teknisk forskrift (TEK). Endringsbladet skal brukes til å dokumentere at energikravene i ny Byggteknisk forskrift (TEK10) er oppfyllt, og ved beregning av energiytelse opp mot krav i passivhusstandarden NS 3700. Endringsbladet skal ikke brukes ved dokumentasjon opp mot gamle energikrav i TEK (innført i 2007). Endringsbladet vil innarbeides permanent i NS 3031 etter at overgangsperioden gitt i TEK10 er utgått, det vil si 1. juli 2011.
Komité: SN/K 034
Fastsatt: 2010-10-01
Tilbaketrukket: 2011-11-01
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
900.03.14 - Kap.14 - Energi
91.120.10 - Varmeisolering