SN-ISO Guide 64:2008

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Guide for håndtering av miljøspørsmål i produktstandarder
Engelsk tittel: Guide for addressing environmental issues in product standards
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2010-10-04)
Antall sider: 40
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03.180
NS ICS 13.020
NS ICS 01
NS ICS 13
NS ICS 13.020.01
NS ICS 99.220.10
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne guiden gir veiledning om håndtering av miljøspørsmål i produktstandarder. Den er hovedsakelig ment for standardisører av produktstandarder. Guidens formål er – å beskrive forholdet mellom anvisningene i produktstandarder og produktets miljøaspekter og miljøpåvirkninger; – å bidra til å beskrive eller revidere anvisninger i produktstandarder for å redusere eventuelle uønskede miljøpåvirkninger på forskjellige stadier i hele produktets livsløp; MERKNAD 1 Se eksempler i tillegg B. – å understreke at det å ta miljøhensyn i produktstandarder er en sammensatt prosess som krever en avveiing mellom konkurrerende prioriteringer; – å anbefale bruken av livsløpstankegang når det defineres miljøanvisninger for et produkt som det utarbeides en standard for; og – å fremme framtidig utvikling av relevante, sektorspesifikke guider som omhandler miljøspørsmål i produktstandarder, utarbeidet av standardisører og i samsvar med prinsippene og tilnærmingene i denne guiden. MERKNAD 2 Se tillegg A. Når det utarbeides en ny produktstandard, eller en eksisterende produktstandard revideres eller planlegges revidert, oppfordres prosjektledere og komitéledere til aktivt å fremme anvendelsen av denne guiden. Videre oppfordres eksperter til å sette inn miljøspørsmål i kommentarene sine på ethvert stadium i prosessen med å utarbeide standarden. For å ta hensyn til mangfoldet av produkter og deres spesifikke miljøpåvirkninger og for å dekke behovet for relevant miljøkunnskap vil standardisører finne det nyttig å involvere miljøeksperter i arbeidet. Prosjektlederne og komitélederne kan ønske å ta hensyn til annen relevant og gjeldende sektorspesifikk veiledning og identifiserte miljøanvisninger i relaterte standarder. Denne guiden behandler ikke temaene arbeidsmiljø og forbrukersikkerhet som egne eller spesifikke aspekter i produktets livsløp med mindre de er tett forbundet med miljøaspekter. Standardisører kan finne veiledning om disse temaene i andre guider. MERKNAD 3 Se andre guider som står oppført i litteraturlisten.
Komité: SN/K 127
Fastsatt: 2010-10-04
ICS: 01.120 - Standardisering. Generelle regler
13.020.01 - Miljøvern generelt
99.220.10 - Oversikt miljøstandarder