NS-ISO 26000:2010

NOK 1 321,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Veiledning om samfunnsansvar
Engelsk tittel: Guidance on social responsibility
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2010-12-01)
Erstattes av: NS-EN ISO 26000:2020 Check Gyldig
Antall sider: 120
Pris:

NOK 1 321,00 (eks. mva)
NOK 1 651,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
Samfunnsansvar - Pakke
Produktinformasjon: Organisasjoner over hele verden og deres interessenter blir stadig mer klar over behovet for og fordelene ved samfunnsansvarlig adferd. NS-ISO 26000 gir deg et verktøy for effektivt å jobbe mot en samfunnsansvarlig organisasjon. Standarden tar for seg blant annet begreper og prinsipper innen samfunnsansvar og hvordan implementere det i organisasjonen. Målet med samfunnsansvar er å bidra til bærekraftig utvikling. En organisasjons bidrag til samfunnet den virker i og dennes innvirkning på miljøet har blitt en viktig del av å måle ytelse og evne til å drive effektivt. Dette er delvis en refleksjon av den økende erkjennelse av behovet for å sikre sunne økosystemer, sosial likhet og god organisasjonsstyring. I det lange løp avhenger alle organisasjoners virksomhet av helsen til verdens økosystemer. Virksomhetens fokus på samfunnsansvar kan påvirke flere områder.
Omfang: Denne internasjonale standarden gir veiledning til alle typer organisasjoner, uavhengig av deres størrelse og beliggenhet, om følgende: a) begreper, termer og definisjoner knyttet til samfunnsansvar; b) bakgrunn for, utviklingstrekk og kjennetegn ved samfunnsansvar; c) prinsipper og gjøremål knyttet til samfunnsansvar; d) kjerneområdene og emnene innen samfunnsansvar; e) arbeidet med å integrere, implementere og fremme samfunnsansvarlig atferd i hele organisasjonen og innenfor innflytelsessfæren gjennom organisasjonens policy*) og praksis; f) å finne fram til og inngå samarbeid med interessenter; og g) kommunikasjon om de mål organisasjonen har satt seg, hvilke resultater man har klart å få til, og annen informasjon knyttet til samfunnsansvar. Denne internasjonale standarden har til hensikt å hjelpe organisasjoner til å bidra til bærekraftig utvikling. Den har til hensikt å anspore dem til å strekke seg lenger enn sine rent juridiske forpliktelser, i det standarden slår fast at å overholde loven er en grunnleggende plikt for alle organisasjoner og en vesentlig del av deres samfunnsansvar. Den har til hensikt å fremme felles forståelse på området samfunnsansvar, og å utfylle andre instrumenter eller samfunnsansvarsinitiativer, ikke å erstatte dem. Organisasjonene bør ta hensyn til samfunnsmessige, miljømessige, juridiske, kulturelle, politiske og organisatoriske forskjeller så vel som ulikheter i økonomiske forhold når de skal anvende denne internasjonale standarden, men samtidig overholde internasjonale atferdsnormer. Denne internasjonale standarden er ikke en styringssystemstandard. Den er ikke beregnet for eller egnet til sertifiseringsformål eller til forskrifts- eller kontraktsutarbeidelse. Ethvert tilbud om sertifisering etter ISO 26000 og enhver påberopelse om å være sertifisert etter ISO 26000 er uttrykk for en feiltolkning av denne internasjonale standardens hensikt og formål og er misbruk av standarden. Siden denne internasjonale standarden ikke inneholder krav, vil en eventuell sertifisering ikke være uttrykk for samsvar med denne internasjonale standarden. Denne internasjonale standarden er ment å gi organisasjoner veiledning om samfunnsansvar og kan brukes som en del av arbeidet med å forme det offentliges politiske kurs. Den kan imidlertid ikke tolkes som en “internasjonal standard”, “retningslinje” eller “anbefaling” innen rammen av Marrakech-avtalen som danner grunnlaget for Verdens handelsorganisasjon (WTO). Den er heller ikke beregnet på å danne grunnlag for noen antakelse eller påberopelse om eller begrunnelse for at en foranstaltning er i samsvar med WTO-forpliktelser. Videre er den ikke beregnet på å danne grunnlag for rettslige skritt, klager, forsvar eller andre krav eller påberopelser i noen internasjonal, nasjonal eller annen rettsprosess. Den er heller ikke ment å kunne tas som uttrykk for utviklingen innenfor internasjonal sedvanerett. Denne internasjonale standarden er ikke beregnet på å hindre utviklingen av nasjonale standarder som er mer spesifikke, mer krevende, eller av et annet slag.
Fastsatt: 2010-12-01
Tilbaketrukket: 2020-11-09
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt
03.100.02 - Styring og etikk
920 - Veiledning om samfunnsansvar