NEK 420:2010

Vare
NOK 1 670,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
Varetype: Vare
Språk: Norsk
Utgave: 4.0 (2010-11-03)
Erstatter: NEK 420:2007 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NEK 420A:2016 Check Gyldig
Pris:

NOK 1 670,00 (eks. mva)
NOK 2 087,50 (ink. mva)

Produktinformasjon: NEK 420:2010 inneholder norske normer for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Normene er en meningstro oversettelse av tilsvarende europanormer fra CENELEC og internasjonale normer fra IEC. NEK 420:2010 har to helt nye deler som omhandler områdeklassifisering og elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff. Det er også to tillegg i samlingen som omhandler veiledning om normer, standarder, beskyttelsesarter og merking, samt FHOSEX med sjekklister for eksplosjonsvern. Eksplosjonsfarlige områder finner vi først og fremst innen oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleumsprodukter, men også innen andre industrier og virksomhetsområder som for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier, i landbruket og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

NEK 420:2010 er delvis erstattet av NEK 420A:2016. NEK 420A:2016 erstatter de delene av NEK 420:2010 som omhandler EN 60079-14, EN 60079-17, EN 60079-19. I tillegg inneholder NEK 420A:2016 IEC/IEEE 60079-30-2 som er en ny standard.

Resterende deler av NEK 420:2010 er pr. juni 2016 fortsatt under revisjon og vil bli erstattet av NEK 420B og NEK 420C.
Komité: NS
Fastsatt: 2010-11-03
Tilbaketrukket: 2020-10-14

De som kjøpte denne kjøpte også:

NEK 420A:2016

NS-EN ISO 80079-36:2016

NS 5832:2014