NS-INSTA 900-1:2009

NOK 969,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold
Engelsk tittel: Residential sprinkler systems - Part 1: Design, installation and maintenance
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2009-12-01)
Erstattes av: NS-INSTA 900-1:2013 Alert Tilbaketrukket
NS-INSTA 900-1:2013 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 64
Pris:

NOK 969,00 (eks. mva)
NOK 1 211,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.220
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 13
NS ICS 13.220.10
NS ICS 91.140.99
Referansestandarder TEK - Komplett
Omfang: Denne standarden gir spesifikke krav og anbefalinger om dimensjonering, installering og vedlikehold av faste boligsprinkleranlegg for slokking av brann i bygninger eller deler av bygninger som inneholder typiske boligenheter. Arealer inne i bygninger som er gjenstand for andre risiki enn dem som typisk vil kunne forekomme i en boligenhet, omfattes ikke av denne standarden. Typiske boligarealer er: – private hjem (eneboliger og tomannsboliger, rekkehus, feriehjem, osv.); – leiligheter; – fritidsboliger. Boligenheter og rømningsveier fra de nevnte arealene for bygningstyper som f.eks.: – helseinstitusjoner (pleiehjem, sykehus, osv.); – hoteller, moteller, osv.; – studentboliger, internater; – asylmottak. Kravene og anbefalingene i denne standarden gjelder også for eventuelle tilføyelser og utvidelser, reparasjoner eller andre endringer av boligsprinkleranlegget. Standarden omfatter vanntilførsel, komponenter som skal brukes, installasjon og prøving av systemet, vedlikehold samt utvidelse av eksisterende systemer, og inneholder beskrivelse av konstruksjonsdetaljer for bygninger som minst er nødvendige for at boligsprinkleranlegg som oppfyller kravene i denne standarden, skal fungere tilfredsstillende. Denne standarden er ikke ment å legge begrensninger på nye teknologier eller alternative løsninger forutsatt at et tilsvarende sikkerhetsnivå garanteres. Fengsler eller andre tilsvarende institusjoner omfattes ikke av denne standarden. Denne standarden er beregnet på personer med ansvar for innkjøp, prosjektering, installasjon, prøving, kontroll, godkjenning, drift og vedlikehold av automatiske boligsprinkleranlegg, for å sikre at slikt utstyr fungerer etter hensikten i hele anleggets levetid. Denne standarden gjelder bare for faste boligsprinkleranlegg for slokking av brann i bygninger på land, og det er en grunnleggende forutsetning at standarden bare skal brukes av selskaper som benytter kvalifisert personell innenfor det anvendelsesområdet standarden omhandler. Bare kvalifisert og erfarent personell bør påta seg arbeidet med dimensjonering, installering og vedlikehold av boligsprinkleranlegg. Tilsvarende bør kvalifiserte teknikere brukes ved inspeksjon og prøving av systemet. Denne standarden omfatter ikke nødvendigvis alle lovgivningsmessige krav.
Komité: SN/K 014
Fastsatt: 2009-12-01
Tilbaketrukket: 2013-08-01
ICS: 900.03.11 - Kap.11 - Sikkerhet ved brann
13.220.10 - Brannslokking
91.140.99 - Andre bygningsinstallasjoner