NS-EN 1993-2:2006+NA:2009

NOK 1 274,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 2: Bruer
Engelsk tittel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2009-12-01)
Erstatter: NS-EN 1993-2:2006 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 116
Pris:

NOK 1 274,00 (eks. mva)
NOK 1 592,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.10
NS ICS 93.040
NS ICS 93
Eurokode 3
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 3 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: (1) NS-EN 1993-2 inneholder et generelt grunnlag for dimensjonering av stålbruer og ståldeler i
samvirkebruer. Den inneholder bestemmelser som kommer i tillegg til, endrer eller erstatter tilsvarende
bestemmelser i de ulike delene av NS-EN 1993-1.
(2) Bestemmelser for dimensjonering av samvirkebruer er gitt i NS-EN 1994-2.
(3) Bestemmelser for dimensjonering av høyfaste kabler og tilhørende deler er gitt i NS-EN 1993-1-11.
(4) Denne europeiske standarden gjelder bare brukonstruksjoners kapasitet, brukbarhet og
bestandighet. Andre dimensjoneringsforhold vurderes ikke.
(5) For utførelse av brukonstruksjoner i stål benyttes NS-EN 1090.
MERKNAD Så lenge NS-EN 1090 ennå ikke foreligger, kan foreløpig veiledning gitt i tillegg C benyttes.
(6) Utførelse omfattes i den grad det er nødvendig for å angi kvaliteten av byggematerialene og
-produktene som skal brukes, og den standard for fagmessig utførelse som er nødvendig for å overholde
prosjekteringsreglenes forutsetninger.
(7) Særlige krav til seismisk prosjektering omfattes ikke. Det henvises til kravene i NS-EN 1998, som
utfyller og endrer reglene i NS-EN 1993-2 spesielt for dette formålet.

Komité: SN/K 064
Fastsatt: 2009-12-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.10 - Metallkonstruksjoner
911.03 - Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner
93.040 - Brokonstruksjoner